1) Προθεσμία διεξαγωγής των τουρνουά
Τουρνουά Αρχή Τέλος


2) Participating conditions
   - Δικαίωμα συμμετοχής στα τουρνουά έχουν όλοι όσοι έχουν καταγραφή για παιγνίδι στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχουν καταγραφή κατά την διάρκεια του τουρνουά.
   - Ο κάθε ένας από τους παίκτες έχει δικαίωμα μόνος του να επιλέξει τους δικούς τους συμπαίκτες και αντιπάλους, όπως και εάν θα είναι πραγμα-τικοί αντίπαλοι ή λογισμικά συστατικά.
   - όταν σκόπιμα βγείτε από ένα παιγνίδι στην στατιστική των παιγνιδιών αναγράφεται ήττα με τρέχων αποτέλεσμα μείων 20 βαθμούς.
   - για να συμμετέχετε στο τουρνουά πρέπει υποχρεωτικά να έχετε την τελευταία έκδοση του παιγνιδιού, την οποία μπορείτε να τραβήξετε από εδώ.
   - για συμπαίκτη ή αντίπαλο δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα και ίδιο συστατικό σε περισσότερες από 10 παιγνίδια (αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η προκαταβολική συνεννόηση ή υπαγόρευση κατά την διάρκεια του παιγνιδιού). Στην αντίθετη περίπτωση οι βαθμοί σας δεν θα αναγνωρίζονται.
   - για το παιγνίδι εξήντα έξι και Belot έχετε τη δυνατότητα όταν το παιγνίδι διακοπή να επιστρέψετε στον ίδιο συμπαίκτη δίχως να καταγραφεί μη ολοκληρωμένο παιγνίδι φτάνει να ολοκληρώσετε το παιγνίδι μέχρι το τέλος και στην θέση σας να μην κάθισε άλλος χρήστης.
   - Υποχρεωτικά πρέπει να παίζετε τα παιγνίδια μέχρι το τέλος ανεξάρτητα εάν φαίνεται σίγουρη ήττα ή όχι.
   - Εάν για κάποιο λόγο ο οποίος δεν εξαρτάται από εσάς εγκαταλείψετε το παιγνίδι πρέπει να επιστρέψετε στο ίδιο τραπέζι και να ολοκληρώσετε το παιγνίδι. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα θεωρείται ότι έχετε διακόψει το παιγνίδι και δεν θα έχετε αφαίρεση βαθμών.
   - για τους παίκτες με ασταθής διαδίκτυο ή με διαδίκτυο με συνεχές δια-κοπές δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή σε τουρνουά.
   - Για τους παίκτες που συμμετέχουν σε περισσότερο από μία καταγραφή με σκοπό να βοηθήσουν άλλον παίκτη ή τον εαυτό τους θα αφαιρεθούν βαθμοί όπως σε αυτούς έτσι και στους αντίπαλους τους με τους οποίους έχουν συμφωνήσει το τελικό αποτέλεσμα στο παιγνίδι.


3) Κατάταξη
   - Για την κατάταξη των συμμετεχόντων θα λαμβάνονται τα αποτελέσματα από ορισμένο αριθμό παιγνιδιών στον πίνακα που αναγράφεται παρακάτω. Ανεξάρτητα εάν έχετε ολοκληρώσει μέχρι το τέλος το παιγνίδι που έχετε αρχίζει αυτό υπολογίζεται. Ως παιγνίδι το οποίο άρχισε θα θεωρείται το παιγνίδι μετά το πρώτο μοίρασμα των χαρτιών για το Belot, Εξήντα έξι, βάλτος και Ντόμινο, και μετά την πρώτη ζαριά για τα παιγνίδια Τάβλι (πόρτες, πλακωτό, φεύγα).
   - για την κατάταξη στον τουρνουά παίρνονται τα αποτελέσματα μόνο από τα παιγνίδια τα οποία έχουν αρχίσει από την αρχή (εάν προσχωρήσετε σε κάποιο παιγνίδι αυτό δεν υπολογίζεται ούτε ως παιγνίδι που άρχισε ούτε ως ήττα, ούτε ως νίκη.
   - Για κάθε παιγνίδι που κερδίζεται παίρνεται βαθμούς ίσους με το άθροισμα της βαθμολογίας των αντιπάλων συν 20 βαθμοί. για το παιγνίδι τάβλι εάν έχετε κερδίσει με 2:0 παίρνετε 10 βαθμούς συμπληρωματικά και εάν έχετε χάσει με 2:0 παίρνετε 10 βαθμούς λιγότερο. Πιο λεπτομερές πληροφορίες μπορείτε ή να βρείτε στον πίνακα παρακάτω.
   - Η κατάταξη πραγματοποιείται βάσει του αθροίσματος των βαθμών που κερδίσατε. Ως συμπληρωματικό κριτήριο της κατάταξης λαμβάνεται ο αριθμός των κερδισμένων παιγνιδιών.
   - Στην κατάταξη θα συμπεριληφθούν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει του-λάχιστο ένα παιγνίδι.
Παιγνίδι Αριθμός παιγνιδιών για κατάταξη στο τουρνουά Ελάχιστοι βαθμοί από πραγματικό αντίπαλο Βαθμοί από λογισμικό αντίπαλο Βαθμοί από ήττες Βαθμοί από εγκατάλειψη παιγνιδιού πριν το τέλος του παιγνιδιού.
 Poker Texas Hold'em  * No limit
 Poker Omaha Hi  * No limit
 Μπελότ 4 παίκτες  20  35  30  30  -40
 Μπελότ 3 παίκτες  20  35  25  25  -20
 Μπελότ 2 παίκτες  20  35  30  20  -20
 Μπριτζ Rubber  15  35  45  30  -40
 Μπριτζ Duplicate  15  35  45  30  -40
 Εξήντα έξι(66)  20  35  35  20  -20
 βάλτος  20  35  30  30  -30
 Τάβλι  25  35  40  20  -20
 Τάβλι - Plakoto  15  35  40  20  -20
 Τάβλι - φεύγα  20  35  40  20  -20
 Backgammon 3 in 1  10  35  40  20  -20
 Ντόμινο 2 παίκτες  15  35  40  20  -20
 OKEY  12  35  30  30  -20
 Ludo  15  35  35  30  -20
 Monopoly  10  35  30  30  -20


4) έκπτωση
   - σε περίπτωση στην οποία παρατηρηθεί συχνή μη ολοκλήρωση παιγνιδιών από έναν χρήστη, το οποίο θα εμπόδιζε τους υπόλοιπους παίκτες να ολοκληρώσουν με επιτυχία το παιγνίδι θα απομακρυνθεί αμέσως από τον τουρνουά.
   - θα απομακρυνθούν όλοι οι παίκτες οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κατάταξη με οτιδήποτε τρόπο (συνεννόηση, υπαγόρευση στο διαδικτυο, τηλέφωνο και άλλα)
   - θα απομακρύνονται και όλοι οι παίκτες, οι οποίοι δεν εκτελούν τους προκαθορισμένους όρους για συμμετοχή στον τουρνουά.
   - για τους παίκτες με ασταθής διαδίκτυο ή με διαδίκτυο με συνεχές δια-κοπές δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή σε τουρνουά.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Μελλοντικά online τουρνουά
Τουρνουά Αρχή Τέλος

----------------------------------------------------------------------------------------------
Παλιά τουρνουά
Τουρνουά / Κατάταξη Αρχή Τέλος
 Tournament 2018-1  2018-02-07 00:00:00  2018-03-31 00:00:00
 Tournament 2014.03-2  2014-03-11 00:00:00  2014-03-20 00:00:00
 Tournament 2014.03-1  2014-03-01 00:00:00  2014-03-10 00:00:00
 Tournament 2014.01-2  2014-01-21 00:00:00  2014-01-30 00:00:00
 Tournament 2014.01-1  2014-01-11 00:00:00  2014-01-20 00:00:00
 Tournament 2013.12-3  2013-12-21 00:00:00  2013-12-30 00:00:00
 Tournament 2013.12-2  2013-12-11 00:00:00  2013-12-20 00:00:00
 Tournament 2013.12-1  2013-12-01 00:00:00  2013-12-10 00:00:00
 Tournament 2013.11-3  2013-11-21 00:00:00  2013-11-30 00:00:00
 Tournament 2013.11-2  2013-11-11 00:00:00  2013-11-20 00:00:00
 Tournament 2013.11-1  2013-11-01 00:00:00  2013-11-10 00:00:00
 Tournament 2013.10-3  2013-10-21 00:00:00  2013-10-30 00:00:00
 Tournament 2013.10-2  2013-10-11 00:00:00  2013-10-20 00:00:00
 Tournament 2013.10-1  2013-10-01 00:00:00  2013-10-10 00:00:00
 Tournament 2013.09-3  2013-09-21 00:00:00  2013-09-30 00:00:00
 Tournament 2013.09-2  2013-09-11 00:00:00  2013-09-20 00:00:00
 Tournament 2013.09-1  2013-09-01 00:00:00  2013-09-10 00:00:00
 Tournament 2013.08-3  2013-08-21 00:00:00  2013-08-30 00:00:00
 Tournament 2013.08-2  2013-08-11 00:00:00  2013-08-20 00:00:00
 Tournament 2013.08-1  2013-08-01 00:00:00  2013-08-10 00:00:00
 Tournament 2013.07-3  2013-07-21 00:00:00  2013-07-30 00:00:00
 Tournament 2013.07-2  2013-07-11 00:00:00  2013-07-20 00:00:00
 Tournament 2013.07-1  2013-07-01 00:00:00  2013-07-10 00:00:00
 Tournament 2013.06-3  2013-06-21 00:00:00  2013-06-30 00:00:00
 Tournament 2013.06-2  2013-06-11 00:00:00  2013-06-20 00:00:00
 Tournament 2013.06-1  2013-06-01 00:00:00  2013-06-10 00:00:00
 Tournament 2013.05-3  2013-05-21 00:00:00  2013-05-30 00:00:00
 Tournament 2013.05-2  2013-05-11 00:00:00  2013-05-20 00:00:00
 Tournament 2013.05-1  2013-05-01 00:00:00  2013-05-10 00:00:00
 Tournament 2013.04-3  2013-04-21 00:00:00  2013-04-30 00:00:00
 Tournament 2013.04-2  2013-04-11 00:00:00  2013-04-20 00:00:00
 Tournament 2013.04-1  2013-04-01 00:00:00  2013-04-10 00:00:00
 Tournament 2013.03-3  2013-03-21 00:00:00  2013-03-30 00:00:00
 Tournament 2013.03-2  2013-03-11 00:00:00  2013-03-20 00:00:00
 Tournament 2013.03-1  2013-03-01 00:00:00  2013-03-10 00:00:00
 Tournament 2013.02-3  2013-02-21 00:00:00  2013-02-28 00:00:00
 Tournament 2013.02-2  2013-02-10 00:00:00  2013-02-20 00:00:00
 Tournament 2013.01-1  2013-01-01 00:00:00  2013-01-10 00:00:00
 Tournament 2012.12-3  2012-12-21 00:00:00  2012-12-30 00:00:00
 Tournament 2012.12-2  2012-12-11 00:00:00  2012-12-20 00:00:00
 Tournament 2012.12-1  2012-12-01 00:00:00  2012-12-10 00:00:00
 Tournament 2012.11-3  2012-11-21 00:00:00  2012-11-30 00:00:00
 Tournament 2012.11-2  2012-11-11 00:00:00  2012-11-20 00:00:00
 Tournament 2012.11-1  2012-11-01 00:00:00  2012-11-10 00:00:00
 Tournament 2012.10-3  2012-10-21 00:00:00  2012-10-30 00:00:00
 Tournament 2012.10-2  2012-10-11 00:00:00  2012-10-20 00:00:00
 Tournament 2012.10-1  2012-10-01 00:00:00  2012-10-10 00:00:00
 Tournament 2012.09-3  2012-09-21 00:00:00  2012-09-30 00:00:00
 Tournament 2012.09-2  2012-09-11 00:00:00  2012-09-20 00:00:00
 Tournament 2012.09-1  2012-09-01 00:00:00  2012-09-10 00:00:00
 Tournament 2012.08-3  2012-08-21 00:00:00  2012-08-30 00:00:00
 Tournament 2012.08-2  2012-08-11 00:00:00  2012-08-20 00:00:00
 Tournament 2012.08-1  2012-08-01 00:00:00  2012-08-10 00:00:00
 Tournament 2012.07-3  2012-07-21 00:00:00  2012-07-30 00:00:00
 Tournament 2012.07-2  2012-07-11 00:00:00  2012-07-20 00:00:00
 Tournament 2012.07-1  2012-07-01 00:00:00  2012-07-10 00:00:00
 Tournament 2012.06-3  2012-06-21 00:00:00  2012-06-30 00:00:00
 Tournament 2012.06-2  2012-06-11 00:00:00  2012-06-20 00:00:00
 Tournament 2012.06-1  2012-06-01 00:00:00  2012-06-10 00:00:00
 Tournament 2012.05-3  2012-05-21 00:00:00  2012-05-30 00:00:00
 Tournament 2012.05-2  2012-05-11 00:00:00  2012-05-20 00:00:00
 Tournament 2012.05-1  2012-05-01 00:00:00  2012-05-10 00:00:00
 Tournament 2012.04-3  2012-04-21 00:00:00  2012-04-30 00:00:00
 Tournament 2012.04-2  2012-04-11 00:00:00  2012-04-20 00:00:00
 Tournament 2012.04-1  2012-04-01 00:00:00  2012-04-10 00:00:00
 Tournament 2012.03-3  2012-03-21 00:00:00  2012-03-30 00:00:00
 Tournament 2012.03-2  2012-03-11 00:00:00  2012-03-20 00:00:00
 Tournament 2012.03-1  2012-03-01 00:00:00  2012-03-10 00:00:00
 Tournament 2012.02-3  2012-02-21 00:00:00  2012-02-29 00:00:00
 Tournament 2012.02-2  2012-02-11 00:00:00  2012-02-20 00:00:00
 Tournament 2012.02-1  2012-02-01 00:00:00  2012-02-10 00:00:00
 Tournament 2012.01-3  2012-01-21 00:00:00  2012-01-30 00:00:00