Плаќање со SMS од Македонија


Игра во интернет


Активирање со SMS за период од 20 дена
Испратeте SMS со содржина:
GET FAV1 вашето потрошувачко име од вашата регистрацијта за игра во интернет
# На бројот 141951
106.20 MKD
Со овој SMS ја активирате услугата за период од 20 дена.
 * По испраќањето на овој SMS ќе го одложите за 20 дена крајната дата на истекување на вашата регистрација за потрошувачкото име кое сте навеле, а ако веќе времето ви истекло, за 20 дена од тековниот датум и час.
 * * До една минута ќе го добиете email-от којшто потврдува успешна обработка на SMS-от.
 * За прашања и помош: paymentfavorite-games.comАктивирање со SMS за време од 30 часа
Испратeте SMS со содржина:
GET FAV2 вашето потрошувачко име од вашата регистрацијта за игра во интернет
# На бројот 141951
106.20 MKD
Со овој SMS ја активирате услугата за време од 30 часа.
 * По испраќањето на овој SMS ќе го зголемите со 30 часа своето време за игра во интернет, с тоа што од тоа време се отчитува само времето во кое што сте играле онлајн на играта (од започнувањето на дадена игра до завршувањето и/или излегувањето од неа).
 * До една минута ќе го добиете email-от којшто потврдува успешна обработка на SMS-от.
 * За прашања и помош: paymentfavorite-games.comВнесување на виртуални пари за игра Покер Тексас Холд'ем

Добавување на 1000 виртуални пари со SMS
Испратeте SMS со содржина:
GET FAV4 вашето потрошувачко име од вашата регистрацијта за игра во интернет
# На бројот 141951
106.20 MKD
Со овој SMS ги добавувате кон својата регистрација 1000 виртуални пари.
 * По испраќањето на овој SMS ќе ги зголемите со 1000 виртуални пари, кои постојат во вашата регистрација. Парите се НЕРЕАЛНИ и може да се користат само во игра за задоволство во Покерот. Не можат да се конвертираат по никаков начин.
 * До една минута ќе го добиете email-от ,којшто потврдува успешна обработка на SMS-от.
 * За прашања и помош: paymentfavorite-games.com
  Важно:
  - За претпланици на сите мобилни оператори од Македонија цената на SMS-от е 106.20 MKD.
  - Доколку не сте добиле одговор во наредните неколку минути, можна причина е SMS-от се уште да не достигнал до нас поради доцнење од страна на мобилнипт оператор ( што редко се случува ). Во вакви случаи нашата молба е да сочекате 15-тина минути и потоа да се повржете со нас, ако се уште не ви е додадено времето за он-лајн игра.
  - Потрошувачкото име задолжително треба да е одделено со интервал од останатите символи в SMS-а!
  - Не е задолжително да сочувте големи/мали букви.
  - Задолжително е да користите само символи на латиница. Во противен случај SMS-от нема да стигне до нас.
  - SMS за игра по интернет може да испраќате само ако веќе имате регистрација за игра по интернет, ако немате таква прочетете тука . Начелната регистрација е потполно бесплатна, при која добивате бесплатно време.
  - Примерен SMS: GET FAV1 sasho, GET FAV2 sasho или GET FAV4 sasho - Молиме не користете ги податоците од примерот, а користете ги вашите индивидуални податоци. Ако до неколку минути вашето време за игра по интернет не се промени и не добиете писмо од нас, молам пишете до: paymentfavorite-games.com


Ве молиме испраќајте ги вашите прашања и известувања за грешки на E-mail: administratorfavorite-games.com или публикувајте ги во форумот!
Favorite Games LTD Copyright © 2002 - 2019

Click here to visit Flash Game Asylum!