Шахмат

Шахмат

Шахматът, или накратко шах, е игра за двама души. За първи път шах се играе в Китай през 204-203 г. пр.н.е. като занимание на войската по време на зимен лагер. В съвременния си вариант шах се играе от XVI век.

Правила


Цел на играта

Целта на играта е да се създаде такава ситуация, при която е пленен царят на противника. Това се нарича мат или матиране. За да се постигне това фигурите извършват движения по дъската, наречени ходове, съблюдавайки правилата за движение на фигурите. Първи на ход са винаги белите, а след тях черните. Когато фигура от един цвят може да се премести на дадено поле, но то е заето от противникова фигура, се извършва вземане. При това действие фигурата, която е била първоначално на полето се премахва от дъската, а другата се поставя на нейно място. Вземат се само фигури на противника.

Шахматна дъска

Шахматна дъскаШахматът се играе върху квадратна дъска, която е разделена на 64 квадратчета. Условно цветът на 32 от тези квадратчета е бял, а на другите 32 — черен. Цветовете на полетата се редуват, като се изисква първото поле отляво на първия ред от страната на всеки играч да е черно, а последното вдясно бяло.

Фигури. Разположение


Всеки играч разполага в началото с по 16 фигурки:

 • 8 пешки;  
 • 2 топа (или тура);  
 • 2 коня;  
 • 2 офицера;  
 • 1 дама (или популярно царица);  
 • 1 цар.  
Фигурите в началото на играта се разполагат по следния начин върху шахматната дъска:

Разпожение на фигурите

Движение на фигурите

Всяка шахматна фигура има собствен модел на движение. Х-овете показват полетата, където фигурата може да бъде преместена, ако няма други фигури на Х полетата между изходната позиция на фигурата и крайната й дестинация. Ако има противникова фигура на крайната дестинация, тогава местената фигура взема фигурата на противника. Единственото изключение се отнася за пешката, която се движи направо, но взема само по диогонал (показано на диаграмата по-долу).

Ходове на царя. Ходове на дамата.
Ходове на царя.      Ходове на дамата.

Ходове на офицера. Ходове на топа.
Ходове на офицера.      Ходове на топа.

Ходове на коня. Ходове на пешката.
Ходове на коня.      Ходове на пешката.

Специални ходове

Рокада

Веднъж на всяка игра, всеки цар има правото да извърши специален ход, известен като рокада. Рокадата се състои от преместване на царя с две полета към топа, и после поставянето на топа веднага до далечната страна на царя.

Малка рокада Голяма рокада
Малка рокада                       Голяма рокада

Рокадата е въжможна само, ако следните условия са изпълнени:

 • никоя от фигурите участващи в рокадата, да не е местена преди по време на партията;
 • не трябва да има фигури между царя и топа;
 • царят не трябва да бъде под шах, нито да преминава през полета, които са под атака на противникови фигури. Рокадата е невъзможна и когато тя ще постави царя под шах;
 • Царят и топът трябва да са на един и същ хоризонтал.

Ан пасан
Ан пасан и прозвеждане на пешката

Когато пешката се премести две полета напред и има противникова пешка на съседно поле до нейната крайна дестинация, тогава противниковата пешка може да вземе вашата и да се премести на полето зад крайната позиция на вашата, но единствено при следващия ход. Например, ако черната пешка се премести две полета напред т.е. от f7 на f5, тогава някоя от белите пешки на е5 или g5 може да я вземе "ан пасан" и да се постави на полето f6.

Произвеждане

Когато пешка достигне последния (осмия) хоризонтал на шахматната дъска, тя може да бъде заменена след избор на играча за царица, топ, офицер или кон от същия цвят. Обикновено се избира пешката да бъде заменена с царица, но в някои случаи се избира друга фигура. Вторият процес се нарича подпромоция. На диаграмата отдясно, пешката на поле c7 може да избере да достигне до осмия хоризонтал и да се произведе в по-добра фигура.

Край на партията

Не е задължително партията да завърши с мат - играчът на ход може да се предаде, ако ситуацията изглежда безнадеждна. Партията също може да завърши с реми (завършване наравно). Реми може да се постигне в няколко ситуации, включително реми чрез договоряне, пат, трикратно повторение на позицията, петдесет ходовото правило или реми поради невъзможност за мат (обикновено заради недостиг на материал за матиране).

Литература

 • www.bg.wikipedia.org
 • „E.I. Laws of ../images/chess“.
 • Collins, Sam (2005). „Understanding the ../images/chess Openings“. Gambit Publications.

Favorite Games LTD Copyright © 2002 - 2020