ПРАВИЛА

История

Играта произлиза от Китай от XIV век. Играта е проста, забавна и може да се играе от всеки, независимо от възрастта и опита.

Плочките (жетоните)

Favorite Games поддържа игра на Домино с 1 Двойно шест, има 28 плочки във всеки комплект. Всички плочки имат два края, номерирани от 0 до 6. Винаги има само една от всяка една комбинация, както и Домино с 1 Двойно девет, има 55 плочки във всеки комплект. (от 0 до 9). Има възможност за избор м/у игра с 2 играчи и с 4 играчи

Играта

Всеки играч започва със 6 плочки. Всички оставащи, нераздадени са Банка. Играчът може да тегли от Банката ако играчът няма плочки в ръцете си, с които да играе. При започването на играта Домино, играчът с най-голяма двойка започва. Всеки играч прави ход като поставя плочка на масата.

Плочките могат да се поставят единствено до съответстваща плочка. Например ако играч започне с 4:1, вторият играч трябва да играе с плочка, която има или 4 или 1 от едната страна. Ако играча няма плочки, които да играе, тя или той трябва да тегли от Банката една плочка, след което е следващия играч на ход. Ако в Банката няма останали плочки и играча не може да играе, тогава се пропуска хода на играча.

Край на играта

Играта завършва след като някой от играчите събере 7 точки ( за всяко спечелено раздаване се дава една точка). След като играч или отбор достигне 50, 100, 250, или 500 точки играта свършва и играчът или отборът, достигнал тези точки печели.