ПРАВИЛА

Информация за начините как да си заредите чипове за Играта Покер Тексас Холдем, Може да откриете Т У К !

Texas Hold 'em

Texas Hold 'em е вариант на играта на карти покер. Texas Hold 'em е една от най-популярните игри на покер. Има доста покер турнири, на които се играе, като най-големия от тях е World Series of Poker, които се провежда в Rio All Suite Hotel and Casino в Лас Вегас, САЩ.

Texas Hold 'em във Favorite Games

- Максималната сума , която всеки играч може да се достигне е 100 000 000 (сто милиона) чипа.
- За залог (Big Blind) под 10 чипа, Банката не взима нищо от "Пот"-а.
- За залог (Big Blind) от 10 чипа, Банката взима 12 % от "Пот"-а.
- За залог (Big Blind) от 100 чипа, Банката взима 18 % от "Пот"-а.
- За залог (Big Blind) от 1000 чипа, Банката взима 18 % от "Пот"-а.


Hold 'em

Hold 'em като цяло обединява всички онези варианти на покер, при които има 5 отворени карти, сложени по средата на масата, които са общи карти и могат да бъдат използвани от всеки играч заедно с тези в ръката му, за образуване на неговата съответна комбинация.


В казината освен Texas Hold ’em се предлага Omaha като друг вариант на Hold ’em. Доста често Texas Hold’em се нарича накратко Hold ’em, но по този начин много лесно може да се сбърка с Omaha.

Сила на ръцете


- В покера целта на всеки играч е да състави най-добрата покер ръка.
- Покер ръцете се състоят винаги от пет карти.
- Силата на покер ръцете е навсякъде еднаква, покер вариантите се различават по начините на съставяне на покер ръцете.
- Силата на отделните карти е както при чистия бридж:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A

Висока карта (High card)


Когато нямате дори две еднакви карти, картите ви не са поредни и не са от един и същи цвят, вие държите доста слаба ръка, която губи от всички изброени по-долу ръце. Ако няколко играчи имат само висока карта, победителят се определя по това кой държи най-високата карта. Следователно, показаната ръка по-горе (king high или поп) би загубила от ръка съдържаща асо и каквито и да е други четири карти. Ако две ръце имат еднаква най-висока карта, се сравняват следващите по сила карти. Например показаната ръка би спечелила срещу KJ954 тъй като макар и двете ръце да са king high (най-висока карта поп), следващата най-висока карта при първата ръка е дама, а при втората само вале.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Един чифт (One pair)


Когато имате две еднакви карти, вие имате чифт (или двойка). Ако две ръце съдържат само един чифт, по-силната е тази с по-високия чифт: например, чифт дами е по-висок от чифт валета и по-слаб от чифт попове. Ако и двете ръце имат един и същ чифт, се гледа най-високата следваща карта. Например показаната по-горе ръка е по-слаба от QQK92, понеже попа бие валето. В такива случаи, най-високата карта вървяща със чифта, се нарича кикер (kicker), така че пълното име на изобразената ръка е чифт дами с кикер вале.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Два чифта (Two pairs)


Тази ръка е пример за два чифта: два попа с две тройки. При сравняване на две ръце с по два чифта, се гледа първо високия чифт, после ниския. Например показаната ръка е по-силна от две дами и две валета, но по-слаба от две аса с две седмици. Също така, две дами с две валета е по-силно от две дами с две деветки, понеже валетата са по-силни от деветките. Аналогично на случая при сравнение на две ръце с еднакъв чифт, и тук две ръце съдържащи еднакви два чифта се сравняват по техния кикер: петата карта. Например изобразената по-горе ръка е по-слаба от KK33J.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тройка (Three of a kind, trips, set)


Когато имате три еднакви карти, вие държите тройка. Две тройки се сравняват по силата на тройката. Горните три валета са по-силни от ръка с три осмици, но по-слаби от три попа. И тук е възможно да се прибегне до сравняване на кикерите, ако две ръце държат еднакви тройки. Ако се чудите, как е възможно две ръце да имат две еднакви тройки след като картите са по четири, ще трябва да прочетете правилата на игрите, за да видите, че играчите често ползват общи карти. Ако общите карти съдържат например две валета и двама от играчите имат по едно вале, то и двамата от тях имат тройка валета и печелившия се определя от най-високата следваща карта.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрейт, Кента, понякога дори щрасе (Straight)


Пет поредни карти, но не всички от един и същи цвят. Стрейтовете се сравняват по между си според това, кой е до по-висока карта. Например показания стрейт е до седмица и би загубил от 45678, който е до осмица. Ако и двата стрейта са до седмица, то те делят пота (заложените пари до момента). Цветът на отделните карти е без значение.
- Най-ниският възможен стрейт е A2345 - да, асото може да играе и за единица.
- Най-високият: TJQKA - да, асото си играе и като асо. 'Т' е приетото обозначение за десятка в покера, вместо 10.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Флъш, кольор (Flush)


Пет карти от един цвят, но да не са поредни. В игрите с общи карти (Тексас холдем и Омаха), които са и основен предмет на този сайт, не е възможно двама играчи да имат кольори от различни цветове в едно раздаване, затова и цветът няма значение. Когато двама играчи имат кольори, то те са от един цвят и по-силният кольор е този с най-високата карта. Така дадения в горния пример кольор е по-слаб от всеки кольор съдържащ асо купа.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фул Хаус (Full house)


Фулът се състои от една тройка и един чифт. Когато се сравняват два фула, се гледа, кой има по-висока тройка, а при еднакви тройки, печели фулът с по-висок чифт. Така например AAA33 е по-силен от KKKTT, и QQQKK е по-силен от QQQJJ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каре (Four of a kind)


Карето се състои от четири еднакви карти. Две карета се сравняват по това, кое е съставено от по-високата карта: каре седмици например бият каре тройки. В редкия случай, когато карето е съставено от общите карти на масата, печели играчът държащ най-високата карта, която в случая се явява кикер.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрейт флъш (Straight flush)


Стрейт флъш са пет поредни карти от една боя. От два стрейт флъша бие този, който е съставен от по-високи карти. Например стрейт флъш до деветка бие стрейт флъш до седмица.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кралска кента, роял флъш (Royal Flush)


Ако съберете десетка, вале, дама, поп и асо от една боя (независимо дали е купа, пика, каро или спатия), вие имате на-силната възможна карта и няма как да загубите. Повечето сайтове дават и стабилни бонуси за такава ръка. За съжаление, вероятността да я получите още на флопа е 1 към 649,740, а ако играете до ривъра: 1 към 30,940

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Забележка: При Texas Hold 'em, както и при всички останали варианти на покер, цветът на картите няма никакво значение за изхода от ръката.

Раздаващ картите

Ролята на раздаващия се сменя по посока на часовниковата стрелка. В казината тази смяна е фиктивна. Там крупието дава жетона "Раздаващ" на следващия играч.

Блиндове

Играчът от лявата страна на „раздаващия“ е т.нар. малък блинд (Small Blind). Той е длъжен да заложи предварително определена сума (примерно 5 лв.). Неговия съсед е големия блинд (Big Blind). Той трябва да заложи сума 2 пъти по-голяма от тая на малкия блинд (10 лв.). Друга възможност е всеки играч на масата да заплаща определена сума (Ante), за да може да участва в раздаването. При Hold 'em игрите е прието да се играе с блиндове.
Играчът, които е малкия блинд, получава първата карта от раздаването.
Особени правила за Heads-up
Когато има само двама играча на масата (Heads-up), както е при World Series of Poker, малкия блинд е играча, които „раздава“ картите, а другия е големия блинд. Логичното продължение се променя, за да не е винаги един и същи играч през всички 4 рунда на залагане по време на едно раздаване.

Hole Card и първи рунд на залагане

Всеки играч получава в началото на раздаването по 2 „скрити“ карти (Hole Cards). Играчът от ляво на големия блинд има правото да заложи пръв, като по този начин започва първия рунд на залагане. Той има 3 възможности:

 • да плати сумата на големия блинд (Call)
 • да увеличи залога (raise)
 • да се откаже (fold)
Същото се отнася и за останалите играчи.
Даден играч не може да увеличава залога си в един рунд на залагане, освен в случаите, когато друг играч е покачил залога. Примерно когато един играч започне рунда със залог или покачване на залога и всички останали играчи платят и не покачат залога или се откажат, тогава рунда е приключен и този играч не може повече да покачва залога.

Ограничаване на залога

Без ограничение (No Limit): Има само минимум на залога. При този вариант е прието, големината на минималния залог да е равна на големината на предходното увеличение на залога (например: големината на големия блинд или ако залога не е бил увеличен - размера на предходния). Максималния залог, който даден ирач може да направи е ограничен единствено от неговия капитал.

Flop и втори рунд на залагане

След края на първиия рунд на залагане, крупието слага 3 отворени карти на масата (Flop), след което следва втория рунд на залагане. Играча на първа позиция или този от ляво на „раздаващия“, т.е. малкия блинд залага първи през този и всички следващи рундове.
От този рунд първия играч може да не заложи (Check) и да изчака. Ако първия играч не заложи, тогава този след може и той да изчака и т.н.
Заложи (Bet) ли един играч, от тук нататък тези след него имат една от три възмоности:

 • да плати всички залози до момента (Call)
 • да увеличи залога (raise)
 • да се откаже (fold)
Ако няколко играчи са заложили, рунда продължава докато:
 • всички играчи платят (ръката продължава с трети рунд)
 • всички се откажат (ръката се печели от последния останал играч)

Turn Card и трети рунд на залагане

Преди четвъртия рунд се слага четвърта отворена карта (Turn Card) в средата на масата. Ако се играе със Split Limit от сега нататък важи високия лимит.

River Card и последен рунд на залагане

Сега се слага петата отворена карта (River Card) на масата и следва последния рунд на залагане.

Показване на картите

След петия рунд на залагане всеки играч показва своята комбинация от 5 карти от двете карти в ръцете си с отворените пет карти на масата (Showdown). Шестата и седмата карта са без значение при определяне на победителя.
Играчаът, който:

 • през последния рунд последен е увеличил (raise) залога, или
 • ако никой не е увеличил залога, този, които пръв е заложил (bet), или
 • ако никой не е заложил, този, които се намира на първа позиция, трябва да покаже напълно своята комбинация.
Всички останали играчи могат един след друг да си покажат картите.
Ако един играч иска да играе само с петте карти на масата, трябва да съобщи това предварително, за да не си помислят останалите, че се отказва от играта, като си остави картите на страна.
Играча, чиято комбинация е най-висока печели ръката, както и всички залози. В случай, че двама играчи имат еднакви по сила комбинации, тогава залозите се разделят между двамата.
Естествено раздаването може да бъде спечелено и в по-ранен стадий, ако всички играчи с изключение на един се откажат.

Игрален капитал

За да може един играч да участва в играта, трябва преди да седне да има известен начален игрален капитал.
Игралния капитал на даден играч трябва да е сложен пред него на масата и да е видим за останалите играчи. Играчът няма право да крие жетони преди да е станал от масата.
Един играч може да закупува нови жетони единствено между две игри. Няма право да добавя жетони към игралния си капитал докато е в играта.

Литература

 • Doyle Brunson: Super System. Cardoza, 2002. ISBN 1580420818
 • Ed Miller, David Sklansky, Mason Malmuth: Small Stakes Hold’em. Two plus Two, 2004. ISBN 1880685329
 • David Sklansky: The Theory of Poker. Two plus Two, 1999. ISBN 1880685000
 • David Sklansky, M. Malmuth: Hold’em Poker for Advanced Players. Two Plus Two, 1999. ISBN 1880685221
 • David Sklansky, Ed Miller: No Limit Hold’em - Theory and Practice. Two plus Two, 2006. ISBN 188068537X
 • Harrington on Hold'em: Volume I: Strategic Play ISBN 1880685337 (2004)
 • Harrington on Hold'em: Volume II: The Endgame ISBN 1880685353 (2005)
 • Harrington on Hold'em: Volume III: The Workbook ISBN 1880685361 (2006)