Правила Сантасе (66)

Играе се от двама души. Броят на картите е 24 - като се включват всички карти от 9 до А. Стойността на картите (от най-ниската към най-високата) е следната: 9=0, J=2, Q=3, K=4, 10=10, A=11. В играта участват и т. нар. анонси, които се обявяват, ако играещият има двойка дама и поп от една боя. Ако тази двойка е от козов цвята носи 40 т. и за всички останали бои по 20 т. Целта на всяко раздаване е колкото е възможно по-бързо да се съберат 66 т. и след серия раздавания да се постигне победа в играта.

- Правила: Раздават се последователно на всеки от играчите два пъти по три карти, като следваща карта се обръща и определя козовия цвят на играта. Същността на разиграването се състои в това, че не е задължително до последната изтеглена карта от талона да се отговаря на цвета. Качването също не е задължително. При това всяка по-висока карта от дадена боя е по-силна от всички по-ниски, а козовирт цвят е по-силен от всички останали. Ако някой от двамата играчи е достигнал границата от 66 т. печели играта. Ако в процеса на игра някой успее да образува двойка Дама-Поп от една боя може да обяви 20 или 40 ако двойката е от козов цвят. Анонсът може да обяви само играча който е на ход, но след първия ход. Докато в талона има карти не е задължително да се отговаря на цвета, да се цака или да се качва. Но в момента в който картите от талона свършат влиза в сила правилото на задължителното отговаряне на цвета. Важно е да се спечели и последната взятка за която се прибавят 10 допълнителни точки. Към тази фаза на играта може да премине всеки от играчите ако е преценил че ще събере 66 т., т.е. преди да са изчерпани всички карти от талона. Единственото условие е играчът да бъде на ход. В този случай обръща картата определяща козовия цвят и обявява че затваря. От този момент се играе като че ли всички карти от талона са изчерпани. Задължение и на двамата играчи е да отговарят на цвета. Играчът който притежава козовата девятка може ако е на ход да я смени с картата определяща козвия цвят. За победа в играта се присъжда 1 точка. Ако противникът има по-малко от 33 т. се присъждат 2 точки , а ако противникът няма нито една ръка се присъждат 3 точки. Ако в процеса на игра никой не успее да събере 66 точки играта печели този който е взел последната ръка. Победител от серията игри става този който събере пръв 11 точки от отделните раздавания.