Правила Свара

Сварата (наричана още Сварка) е вид хазартна игра с карти, която се играе с тесте от 32 карти - от 7 до Асо, включително. Минималният брой играчи е 2, а максималният - 10.

Правила

Всеки играч получава по три карти. Те се раздават по една, по посока на часовниковата стрелка. Побеждава този играч, чийто карти имат най-голям брой точки. Точките се изчисляват по следните правила:

 • всяка карта от 7 до 9 носи толкова точки, колкото е нейното число;
 • 10, J, Q, и К носят по 10 точки;
 • А носят по 11 точки;
 • картите от един цвят носят толкова точки, колкото е сборът им;
 • три 10, J, Q или K носят общо 30 точки;
 • три А носят общо 33 точки;
 • 7♣ е "джокер" или "йончев" и носи 11 точки. Те се прибавят към общия сбор на ръката, независимо от стойноста и боята на другите две карти. Например ако ръката ви е 8♥ 9♠ 7♣
 • Две седмици носят 23 точки.
 • В някой варияции на играта, три седмици са най-силната комбинация и носят 34 точки.

Примери

 • 10♠, 10 и A♣ носят общо 11 точки;
 • J♠, Q и 10♣ носят общо 10 точки;
 • 8♣, K и 9 носят общо 10 точки;
 • K, 9♥ и Q♣ носят общо 19 точки;
 • А♠, А и 10♣ носят общо 22 точки;
 • 8♠, А и 7♣ носят общо 22 точки;
 • 10, 9 и J носят общо 29 точки;
 • Q♣, Q и Q носят общо 30 точки;
 • 7♣, K и K носят общо 31 точки;
 • A♣, A и A носят общо 33 точки;
 • 7♣, 7♥ и 7 носят общо 34 точки.

Залагания

 • преди всяко раздаване всеки участник залага определена сума - т.нар. миза, чип или под;
 • преди да си види картите, първият играч вляво от раздаващия има право да заложи определена сума на тъмно;
  • ако играчът под ръка заложи сума на тъмно, всеки следващ вляво от него има право да заложи двойно на тъмно;
  • ако някой от играчите вляво от залагащия на тъмно не удвои залога, следващият след него няма право да залага на тъмно;
  • залагането на тъмно не е задължително;
 • след раздаването на картите играчите поглеждат своите карти и правят залози по реда на получаване на картите;
  • ако има заложена сума на тъмно, първият залагащ е длъжен да заложи поне двойно по-голяма сума от заложената на тъмно;
  • ако заложилият на тъмно играч иска да участва в играта и да види картите на този (тези) които са платили и/или повишили неговия залог, заложилият на тъмно трябва да доплати разликата до пълния размер на залога на играещите или да го повиши;
  • ако има заложена сума на тъмно и никой не заложи двойно, играта печели този, който последен е заложил на тъмно;
 • залагането не е задължително, но играчът, който откаже да залага, губи;
 • раздаващият картите залага последен;
 • ако всички останали играчи откажат да залагат, пода остава за раздаващия картите;
 • след като един от играчите заложи, останалите имат право да му платят, за да покаже той своите карти;
 • след като един от играчите заложи, останалите имат право да му платят и да повишат залога;
 • след повишаване на залога, първоначално заложилия играч може да се откаже, да плати повишения залог или да плати повишения залог и отново да повиши залога, но не повече от три пъти;
 • играчът с най-много точки печели всички заложени пари и раздава картите за следващата игра;
 • ако двама или повече играчи имат равен брой точки, настъпва свара или сварка;
 • сварата е нова игра, при която мизата за участие е една втора (ако трима или четирима играчи имат равен брой точки - една трета или една четвърт) от общо наличната в пода сума
 • всеки присъстващ играч има право да се включи в сварата, след като заплати определената миза.

Литература