1 πρόγραμμα - 16 παιγνίδια!

Συμπεριλαμβάνει τα αγαπημένα σας παιγνίδια με χαρτιά Belot, βάλτος, Monopoly, OKEY, Ludo, Poker Texas Hold'Em, Εξήντα έξι, Μπριτζ όπως και το παιγνίδι Τάβλι (πόρτες, πλακωτό, φεύγα). Και Ντόμινο σε ένα και μοναδικό πρόγραμμα.

Οδηγίες για παιγνίδι στο διαδίκτυο.
 
 
Belot
κανόνες
 
 
 
βάλτος (3-5-8)
κανόνες
 
 
 
Εξήντα έξι
κανόνες
 
 
 
Τάβλι
κανόνες
 
 
 
Poker Texas Hold'Em
Texas Hold'Em κανόνες

Omaha Hi κανόνες

Poker Draw κανόνες

 
 
 
Ντόμινο
κανόνες
 
 
 
Μπριτζ
κανόνες
 
 
 
OKEY
κανόνες
 
 
 
Ludo
κανόνες
 
 
 
Monopoly
κανόνες