Омилените игри во една програма!
 


Фирмата "Фејворит Гејмс" ЕООД е основана во декември 2005 г. Разработката на софтверот започна во 2001 г. Првиот сајт на играта е http://rebelot.hit.bg, кој е регистриран во почетокот на 2002 г.

Сегашниот домејн на сајтот е регистриран на 19.03.2004 г. Првата онлајн верзија на играта е публикувана на сајтот на 09.10.2005 г.

Favorite Games LTD Copyright © 2002 - 2023 General Terms