Омилените игри во една програма!
 
 
Онлајн турнири:  Бељот 4 играчи,  Бељот 3 играчи,  Бељот 2 играчи,  Сантасе (66),  Табла,  ,  Табла - Тапа,  Табла - Гилбара,  Backgammon 3 in 1,  Домино 2 играчи,  Бриџ Робер,  Спортски Бриџ,  ОКЕЈ,  Не лути се човече,

1)Рок за одржување на турнирите
Турнир Почеток Крај
 Tournament 2023-09    2023-09-01 00:00:00  2023-09-30 00:00:00  19000.00


2) Услови за учество во турнирите
   - За да учествувате во онлајн турнирите, треба да изберете од списокот со собите соба "Турнири".
   - Секој од играчите има право сам да ги избира своите партнери и противници, така што можете да започнете игра само со реални противници.
    - По доброволно напуштање на дадена игра, во статистиката од игрите се запишува загуба со моменталниот резултат и со негативниот број поени посочени во табелата подолу.
    - За да участвувате во турнирите треба задолжително да ја имате последната верзија на играта ( 5.05 ), која можете да ја превземете од тукa
   - За партнер или противник не можете да употребувате еден ист противник во повеќе од 5 игри (тоа е со цел да се избегнат предвремени договори или подкажувања за време на играта) Во спротивен случај поените нема да ви бидат пресметани.
   - Ако вашиот интернетот или играта се прекинат поради некаква причина вие имате можност да се вратите кај истиот партнер без да ви биде пресметана незавршена игра, само ако ја завршите играта до крај и ако не ви биде превземено местото од друг корисник.
   - Задолжително треба да ги играте игрите до нивниот крај независно дали е на повидок сигурна загуба или не.
   - Ако ја напуштите играта поради причина, која не зависи од вас треба да се вратите на истата маса за да ја завршите. Во таков случај нема да ви се смета играта за прекината и нема да имате одземени поени.
   - На играчите, чија интернет врска е нестабилна или се прекинува постојано нема да им биде дозволено да учествуваат во турнирите.
   - На играчите, кои што учествуваат со повеќе од една регистрација со цел да си помагаат сами или на друг играч, ќе им бидат одземени нивните поени и поените на противниците со кои се договориле.


3) Класиране
   - За класирањето ќе се земат резултатите од определениот број игри во табелата долу - Независно дали се довршени до крај секоја започната игра се брои. Играта се води за започната после првото дејство со глувчето.
   - За класирањето во турнирот се земаат резултатите единствено од почнатите од самиот почеток игри ( ако се вклучите кон некоја игра таа нема да се брои ниту за почната ниту за победа или загуба).
   - - За секоја добиена игра добивате толку поени колку што е збирот на рејтингот на противниците + 20 п. за секој од противниците. За играта Табла ако победите со 2 : 0 добивате 10 п. дополнително, а ако загубите со 0 : 2 10 п. помалку. Подетална информација можете да најдете во табелата подолу.
   - Класирањето се извршува на база на бројот на добиените поени. Како дополнителен критериум за класирањето се зема бројот на добиени игри.
   - Во класирањето ќе бидат вклучени сите кои имаат завршено барем една игра.
Игра Број игри за класиранњ во турнирот Минимум поени од реален противник Поени од компјутерски противник Поени при загуба Поени при напуштање на играта пред нејзиниот крај
 Poker Texas Hold'em  * No limit
 Poker Omaha Hi  * No limit
 Бељот 4 играчи  30  40  31  0  -20
 Бељот 3 играчи  10  40  29  0  -20
 Бељот 2 играчи  12  40  24  0  -20
 Бриџ Робер  25  40  20  0  -20
 Спортски Бриџ  15  40  20  0  -20
 Сантасе (66)  25  40  21  0  -20
 Блато (3-5-8)  15  40  19  0  -20
 Табла  25  40  34  0  -20
 Табла - Тапа  20  40  22  0  -20
 Табла - Гилбара  20  40  35  0  -20
 Backgammon 3 in 1  20  40  21  0  -20
 Домино 2 играчи  10  40  40  0  -20
 ОКЕЈ  8  40  40  0  -20
 Не лути се човече  15  40  40  0  -20
 Monopoly  8  40  22  0  -20


4) Дисквалифицирање
   - Ако биде забележано еден ист корисник често да ја прекинува играта, кое прекинување да им пречи на останатите играчи да ја завршат играта успешно, тој ќе биде веднаш отстранет од турнирите.
   - Ќе бидат отстранети и играчите, кои се обидуваат да го манипулираат класирањето по каков и да е начин ( со договорање, со подкажување по чат, телефон и др.).
   - Ќе бидат отстранети и сите играчи, кои не ги исполнуваат поставените услови за участво во турнирите.
   - На играчите, чија интернет врска е нестабилна или се прекинува постојано нема да им биде дозволено да учествуваат во турнирите.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Идни онлајн турнири
Tournament Почеток Крај
 Tournament 2023-10    2023-10-01 00:00:00  2023-10-31 00:00:00  19000.00
 Tournament 2023-11    2023-11-01 00:00:00  2023-11-30 00:00:00  19000.00
 Tournament 2023-12    2023-12-01 00:00:00  2023-12-31 00:00:00  19000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------
Поминати онлајн турнири
Турнир / Класирање Почеток Крај
 Tournament 2023-08    2023-08-01 00:00:00  2023-08-31 00:00:00
 Tournament 2023-07    2023-07-01 00:00:00  2023-07-31 00:00:00
 Tournament 2023-06    2023-06-01 00:00:00  2023-06-30 00:00:00
 Tournament 2023-05    2023-05-01 00:00:00  2023-05-31 00:00:00
 Tournament 2023-04    2023-04-01 00:00:00  2023-04-30 00:00:00
 Tournament 2023-03    2023-03-01 00:00:00  2023-03-31 00:00:00
 Tournament 2023-02    2023-02-01 00:00:00  2023-02-28 00:00:00
 Tournament 2023-1    2023-01-01 00:00:00  2023-01-31 00:00:00
 Tournament 2022-12    2022-12-01 00:00:00  2022-12-30 00:00:00
 Tournament 2022-11    2022-11-01 00:00:00  2022-11-30 00:00:00
 Tournament 2022-10    2022-10-01 00:00:00  2022-10-31 00:00:00
 Tournament 2022-09    2022-09-01 00:00:00  2022-09-30 00:00:00
  Tournament 2022-08    2022-08-01 00:00:00  2022-08-31 00:00:00
  Tournament 2022-07    2022-07-01 00:00:00  2022-07-31 00:00:00
  Tournament 2022-06    2022-06-01 00:00:00  2022-06-30 00:00:00
  Tournament 2022-05    2022-05-01 00:00:00  2022-05-31 00:00:00
  Tournament 2022-04    2022-04-01 00:00:00  2022-04-30 00:00:00
 Tournament 2022-03    2022-03-01 00:00:00  2022-03-31 00:00:00
 Tournament 2022-02    2022-02-01 00:00:00  2022-02-28 00:00:00
 Tournament 2022-01    2022-01-01 00:00:00  2022-01-31 00:00:00
 Tournament 2021-13    2021-11-01 00:00:00  2021-12-30 00:00:00
 Tournament 2021-12    2021-09-16 00:00:00  2021-10-31 00:00:00
 Tournament 2021-11    2021-09-01 00:00:00  2021-09-15 00:00:00
 Tournament 2021-10    2021-08-01 00:00:00  2021-08-31 00:00:00
 Tournament 2021-9    2021-07-01 00:00:00  2021-07-31 00:00:00
 Tournament 2021-8    2021-06-16 00:00:00  2021-06-30 00:00:00
 Tournament 2021-7    2021-05-25 00:00:00  2021-06-15 00:00:00
 Tournament 2021-May    2021-05-01 00:00:00  2021-05-23 00:00:00
 Tournament 2021-6.1    2021-04-15 00:00:00  2021-04-30 00:00:00
 Tournament 2021-6    2021-03-30 00:00:00  2021-04-14 00:00:00
 Tournament 2021-5.1    2021-03-04 00:00:00  2021-03-30 00:00:00
 Tournament 2021-5    2021-02-18 00:00:00  2021-03-03 00:00:00
 Tournament 2021-4    2021-02-02 00:00:00  2021-02-16 00:00:00
 Tournament 2021-3    2021-01-27 00:00:00  2021-02-01 00:00:00
 Tournament 2021-2    2021-01-20 00:00:00  2021-01-26 00:00:00
 Tournament 2021-1    2021-01-09 00:00:00  2021-01-16 00:00:00


Favorite Games LTD Copyright © 2002 - 2023 General Terms