Zapomniane haslo

1) Żeby grać przez internet po pierwotnym startowaniu gry należy nacisnąć klawisz "Gra przez internet".

2) Jeśli już masz rejestrację do gry przez internet należy wpisać nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach i nacisnąć klawisz "Połączenie".
- Jeśli nie masz rejestracji do gry przez internet należy nacisnąć klawisz "Rejestracja". Pierwsza rejestracja jest bezpłatna.

3) W tym oknie należy wpisać następujące dane: Imię, Nazwisko, Email, Nazwa użytkownika, Hasło, oraz w polu serwera należy napisać: Server 1. Po wprowadzeniu tych danych nacisnąć klawisz "Rejestracja". W polach "Nazwa użytkownika" i "Hasło" należy używać tylko symboli laciną i cyfr 0 do 9 oraz symbole "-" i "_". Ich długość należy być minimum 3 symbole. Rejestracja jest pomyślna tylko po otrzymaniu wiadomości od programu "Rejestracja pomyślna".

4) Po rejestracji pomyślnej do gry przez internet zjawi się okno, za pomocą którego po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła można połączyć się z serwerem, który będzie ciągle czynny po naciśnięciu klawiszu "Połączenie". W tym oknie można ustawić program tak, by twoja nazwa i hasło były zapamiętane i automatycznie wpisywane po każdym otwieraniu okna — żeby ustawić to, użyj opcję "Zapisz".

5) Po pomyślnym połączeniu z Serwerem zjawi się okno, w górnej części którego widać wszystkie pokoje i gracze w nich, a po zaznaczaniu pokoju w dolniej części widać listę wszystkich gier już stworzonych przez innych graczy oraz ich rating. W górnym polu "Gra" można zmienić grę. W polu "użytownik" widać nazwę użytkownika, który stworzył grę. W polu "Gracze" widać liczbę graczy dołącząnych do tej gry. W polu "status" widać czy gra już zaczęła (Gra zaczęła), czy użytkownik stworzył grę i jeszcze czeka na dołączenie innych graczy (Stworzona gra). W tym ekranie masz trzy możliwości: nacisnąć klawisz "Stworzenie" i zaczekać na innych graczy lub zacząć grę osobno, a inni gracze mogą dołączyć się do gry później, zaznaczyć z listy taką grę w której jeszcze są wolne miejsca i nacisnąć klawisz "Dołączenie" (podwójny klik na grze), zaznaczyć grę i nacisnąć klawisz "Obserwacja" w razie pozwolenia obserwacji gry ze strony gracza, który stworzył grę. W tym ekranie widać pozostający czas, w którym masz prawo grać, oraz liczbę użytkowników połączonych z serwerem i liczbę użytkowników, którzy grają w każdym pokoju, a także masz mośliwość zmienić swoje hasło za pomocą klawiszu "Zmiana hasła" Po zaznaczaniu niektórej z gier w tym ekranie w dolnej części widać wszystkich graczy, którzy biorą udział, oraz wynik gry do tej pory. Można oglądać profil kaidego z graczy w tej grze za pomocą strzałek "<<" i ">>".

6) W wypadku gdy chcesz stworzyć nową grę masz możliwość wpisać hasło dla twojego stołu w polu do kłódki. Żeby ktoś inny z użytkowników mógł dołączyć się do twojej gry, on musi wpisać hasło w tym samym polu i potem nacisnąć klawisz "Dołączenie". W wypadkach gdy hasło jest błędne gracz nie będzie dopuszczony do gry lub do obserwacji tego stołu. Za pomocą następujących opcji (oko zamknięte i oko otwarte) można pozwolić lub zabronić innemu graczowi obserwować twój stół, ale tylko gdy ty stworzyłeś grę.

7) Po rozpoczęciu gry za pomocą opcji "kłódka" można zamknąć i otworzyć stół w czasie gry klikając myszą na obrazek. Za pomocą obrazku obok ("oko") można w czasie gry pozwalać lub zabraniać obserwacji ze strony innych graczy. (Te opcje są dotępne tylko dla użytkownika, który stworzył grę).

8) Po wybraniu "Stworzenie gry" zjawia się podany niżej ekran. Jeśli chcesz, możesz poczekać by inny gracz/inni gracze dołączy się/dołączą się do twojej gry, zmieniając tekst "Computer" z nazwą gracza lub zacząć grać osobno. Żeby zacząć grę, naciśnij klawisz "Start". Przed tym jest możliwość podać lokację innych graczy wobec Ciebie (dla gier z więcej niż 2 graczami, naprzykład Belotki z 4 graczami oraz Brydża), oraz w wypadku gdy nie chcesz, żeby niektóry z pozostałych graczy uczestniczył w grze, można zmnienić jego nazwę z "Computer" i w tym sposobie on zostaje zmieniony przez komputera. W tym ekranie poprzez klawisz "Gracze ignorowani" można zabronić dołączenie do twojej gry niektórym graczom.

9) W tym ekranie można dodawać i usuwać użytkowników, z którymi nie chcesz grać. Po zmianie przed zamknięciem ekranu należy nacisnąć klawisz "Zapisz". Kiedy gracz z tej listy próbuje dołączyć się, na jego ekranie widać napis, że został dodany do listy ignorowanych.

10) W tym ekranie widać gdzie jest twoje zdięcie w grze pozostałych graczy, kiedy mijają myczą twoją nazwę. Klikając na zdjęcie można zobaczyć profil gracza. Można dodać lub zmienić zdjęcie z twojego profilu z tego linku: ... , po wejściu z nazwą i hasłem. Potem wybierz z menu "Profil", potem "Wybierz zdjęcie"

11) W menu "Gra przez internet" jest opcja czy chcesz by twoje zdjęcie było dostępne dla pozostałych graczy, czy nie. Jest też taka sama możliwość i o ratingu graczy. Lista graczy, z którymi nie chcesz grać przez internet, jest dostępna.

12) Podczas gry przez internet w tym oknie widać gracze, którzy obserwują grę w tej chwili.
- Pierwszym klawiszem można wygnać obserwującego
- Drugim klawiszem można zaprosić obserwującego by dołączył się do twojego stołu (jeśli oczywiście jest miejsce na stole).
- Trzecim klawiszem można zabronić lub pozwolić danemu obserwującemu pisać na czacie stołu.
- Czwartym klawiszem można zobaczyć profil wybranego z listy gracza obserwującego twojego stołu.