Turnieje on line:  Belotki z 4 graczami, Belotki z 3 graczami, Schnapsen (66), Błoto (3-5-8), Brydż Rober, Brydż Sportowym, Tryktrak, Tryktrak Tapa, Tryktrak Giulbara, OKEY, Domino z 2 graczami, Chińczyk

1) Terminy turniejów
Turniej Początek Koniec
 Tournament 2021-13    2021-11-01 00:00:00  2021-12-30 00:00:00  9000.00


2) Warunki uczestniczenia w turniejach
   - Żeby uczestniczyć w turniejach on line, należy wybrać z listy pokojów pokój "Turnieje".
   - Prawo uczestniczenia w turniejach mają wszyscy rejestrowani do gry przez interenet, włącznie z tymi rejestrowanymi podczas turniejów.
   - Każdy gracz ma prawo wybierać swoich partnerów i przeciwników i zacząć grę tylko z realnymi przeciwnikami.
   - Po umyślnym opuszczeniu danej gry w statystyce gier odnotuje się przegranie w wyniku i ujemna liczba punktów, ukazana w tablice niżej.
   - Żeby uczestniczyć w turniejach on line, należy mieć obowiązkowo ostatnią wersję gry (5.05), którą można ścięgnąć here.
   - Nie można mieć tego samego partnera lub przeciwnika w więcej niż 5 gier (w celu zapobiegania porzedzających umów lub podpowiadań w czasie gry). W innym wypadku twoje punkty nie będą liczone.
   - W razie gdy twoje połączenie internetowe lub gra przerwie się z jakiegoś powodu masz możliwość wrócić do tego samego partnera bez liczenia niedokończonej gry, tylko jeśli dokończysz grę i jeśli twoje miejsce nie zostało zajęte przez innego użytkownika.
   - Należy obowiązkowo grać do samego końca gry niezależnie czy przegranie jest pewne czy nie.
   - Jeśli z jakiegoś powodu niezależnego od ciebie opuszczysz grę, musisz wrócić na tym samym stolu i dokończyć grę. W tym wypadku gra nie będzie używana za przerwana i nie będziesz miał ujemnych punktów.
   - Gracze z nietrwałym i ciągle przerywającym połączeniem internetowam nie będą dopuszczeni do uczestniczenia w turniejach.
   - Wszystkie punkty graczy, którzy uczestniczyli z więcej niż jedną rejestacją w celu pomagania innego gracza lub siebie, oraz punkty ich przeciwników, z którymi umówiono wynik gry, będą zabrane.

3) Klasyfikacja
   - Dla klasyfikacji brane są pod uwagę wyniki określonej liczby gier w tablicy niżej.
   - Niezależnie czy dokończona każda zaczęta gra jest liczona. Za zaczętą grę uważano grę po pierwszym działaniu myszą po rozpoczęciu.
   - Dla klasyfikacji w turnieju brane są pod uwagę tylko wyniki zaczętych z początku gier (jeśli dołączysz się do jakiejś gry, ona nie będzie uważana ani za wygraną ani za przegraną.
   - Dla każdej wygranej gry dostajesz tyle punkty jaki jest zbiór ratingów przeciwników + 20 punkty dla każdego z przeciwników. Dla gry Tryktrak jeśli wygrasz z 2 : 0 dostajesz 10 p., a jeśli przegrasz 0 : 2 masz 10 p. mniej. Więcej informacji można znaleźć w tablice niżej.
   - Klasyfikacja dokonuje się na podstawie liczby punktów wygranych. Za kryterium dodatkowe dla klasyfikacji uważano liczbę gier wygranych.
   - W klasyfikacji włączeni są wszyscy, którzy dokończyli przynajmniej jedną grę.
Gra Liczba gier dla klasyfikacji w turnieju Minimum punkty przy realnym przeciwniku Punkty przy komputerowym przeciwniku Punkty w razie przegrania Punkty w razie opuszczenia gry przed jej końcem
 Poker Texas Hold'em  * No limit
 Poker Omaha Hi  * No limit
 Belotki z 4 graczami  20  40  25  0  -20
 Belotki z 3 graczami  10  40  30  0  -20
 Belotki z 2 graczami  12  40  30  0  -20
 Brydż Rober  15  40  25  0  -20
 Brydż Sportowym  12  40  25  0  -20
 Schnapsen (66)  18  40  20  0  -20
 Błoto (3-5-8)  12  40  20  0  -20
 Tryktrak  18  40  30  0  -20
 Tryktrak Tapa  12  40  25  0  -20
 Tryktrak Giulbara  12  40  30  0  -20
 Backgammon 3 in 1  10  40  25  0  -20
 Domino z 2 graczami  10  40  35  0  -20
 OKEY  8  40  35  0  -20
 Chńczyk  10  40  35  0  -20
 Monopoly  8  40  25  0  -20


4) Dyskwalifikowanie
   - W razie gdy ten sam użytkownik często przerywa gry i nie gra do końca, co by przeszkadzało innym graczom dokończyć grę, on zostanie od razu odsunięty z turniejów.
   - Zostaną odsunięci też gracze, którzy próbują podrabiać klasyfikację w jakimkolwiek sposobie (poprzez umowę, podpowiadanie przez czat lub telefon itd).
   - Zostaną odsunięci też wszyscy gracze, którzy nie spełniają wymaganych wyrunków uczestniczenia w turniejach.
   - Gracze z niestałym i ciągle przerywającym połączeniem internetowym nie będą dopuszczeni do uczestniczenia w turniejach.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Najbliższe turnieje on line
Turniej Początek Koniec
 Tournament 2022-01    2022-01-01 00:00:00  2022-01-31 00:00:00  7000.00
 Tournament 2022-02    2022-02-01 00:00:00  2022-02-28 00:00:00  7000.00
 Tournament 2022-03    2022-03-01 00:00:00  2022-03-31 00:00:00  7000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzedne turnieje on line
Turniej / Klasyfikacja Początek Koniec
 Tournament 2021-12    2021-09-16 00:00:00  2021-10-31 00:00:00
 Tournament 2021-11    2021-09-01 00:00:00  2021-09-15 00:00:00
 Tournament 2021-10    2021-08-01 00:00:00  2021-08-31 00:00:00
 Tournament 2021-9    2021-07-01 00:00:00  2021-07-31 00:00:00
 Tournament 2021-8    2021-06-16 00:00:00  2021-06-30 00:00:00
 Tournament 2021-7    2021-05-25 00:00:00  2021-06-15 00:00:00
 Tournament 2021-May    2021-05-01 00:00:00  2021-05-23 00:00:00
 Tournament 2021-6.1    2021-04-15 00:00:00  2021-04-30 00:00:00
 Tournament 2021-6    2021-03-30 00:00:00  2021-04-14 00:00:00
 Tournament 2021-5.1    2021-03-04 00:00:00  2021-03-30 00:00:00
 Tournament 2021-5    2021-02-18 00:00:00  2021-03-03 00:00:00
 Tournament 2021-4    2021-02-02 00:00:00  2021-02-16 00:00:00
 Tournament 2021-3    2021-01-27 00:00:00  2021-02-01 00:00:00
 Tournament 2021-2    2021-01-20 00:00:00  2021-01-26 00:00:00
 Tournament 2021-1    2021-01-09 00:00:00  2021-01-16 00:00:00