Turnieje on line:  Belotki z 4 graczami, Belotki z 3 graczami, Schnapsen (66), Błoto (3-5-8), Brydż Rober, Brydż Sportowym, Tryktrak, Tryktrak Tapa, Tryktrak Giulbara, OKEY, Domino z 2 graczami, Chińczyk

1) Terminy turniejów
Turniej Początek Koniec
 Tournament 2021-2  2021-01-20 00:00:00  2021-01-26 00:00:00


2) Warunki uczestniczenia w turniejach
   - Żeby uczestniczyć w turniejach on line, należy wybrać z listy pokojów pokój "Turnieje".
   - Prawo uczestniczenia w turniejach mają wszyscy rejestrowani do gry przez interenet, włącznie z tymi rejestrowanymi podczas turniejów.
   - Każdy gracz ma prawo wybierać swoich partnerów i przeciwników i zacząć grę tylko z realnymi przeciwnikami.
   - Po umyślnym opuszczeniu danej gry w statystyce gier odnotuje się przegranie w wyniku i ujemna liczba punktów, ukazana w tablice niżej.
   - Żeby uczestniczyć w turniejach on line, należy mieć obowiązkowo ostatnią wersję gry (5.05), którą można ścięgnąć here.
   - Nie można mieć tego samego partnera lub przeciwnika w więcej niż 5 gier (w celu zapobiegania porzedzających umów lub podpowiadań w czasie gry). W innym wypadku twoje punkty nie będą liczone.
   - W razie gdy twoje połączenie internetowe lub gra przerwie się z jakiegoś powodu masz możliwość wrócić do tego samego partnera bez liczenia niedokończonej gry, tylko jeśli dokończysz grę i jeśli twoje miejsce nie zostało zajęte przez innego użytkownika.
   - Należy obowiązkowo grać do samego końca gry niezależnie czy przegranie jest pewne czy nie.
   - Jeśli z jakiegoś powodu niezależnego od ciebie opuszczysz grę, musisz wrócić na tym samym stolu i dokończyć grę. W tym wypadku gra nie będzie używana za przerwana i nie będziesz miał ujemnych punktów.
   - Gracze z nietrwałym i ciągle przerywającym połączeniem internetowam nie będą dopuszczeni do uczestniczenia w turniejach.
   - Wszystkie punkty graczy, którzy uczestniczyli z więcej niż jedną rejestacją w celu pomagania innego gracza lub siebie, oraz punkty ich przeciwników, z którymi umówiono wynik gry, będą zabrane.

3) Klasyfikacja
   - Dla klasyfikacji brane są pod uwagę wyniki określonej liczby gier w tablicy niżej.
   - Niezależnie czy dokończona każda zaczęta gra jest liczona. Za zaczętą grę uważano grę po pierwszym działaniu myszą po rozpoczęciu.
   - Dla klasyfikacji w turnieju brane są pod uwagę tylko wyniki zaczętych z początku gier (jeśli dołączysz się do jakiejś gry, ona nie będzie uważana ani za wygraną ani za przegraną.
   - Dla każdej wygranej gry dostajesz tyle punkty jaki jest zbiór ratingów przeciwników + 20 punkty dla każdego z przeciwników. Dla gry Tryktrak jeśli wygrasz z 2 : 0 dostajesz 10 p., a jeśli przegrasz 0 : 2 masz 10 p. mniej. Więcej informacji można znaleźć w tablice niżej.
   - Klasyfikacja dokonuje się na podstawie liczby punktów wygranych. Za kryterium dodatkowe dla klasyfikacji uważano liczbę gier wygranych.
   - W klasyfikacji włączeni są wszyscy, którzy dokończyli przynajmniej jedną grę.
Gra Liczba gier dla klasyfikacji w turnieju Minimum punkty przy realnym przeciwniku Punkty przy komputerowym przeciwniku Punkty w razie przegrania Punkty w razie opuszczenia gry przed jej końcem
 Poker Texas Hold'em  * No limit
 Poker Omaha Hi  * No limit
 Belotki z 4 graczami  20  30  30  0  -50
 Belotki z 3 graczami  20  30  35  0  -50
 Belotki z 2 graczami  20  30  30  0  -50
 Brydż Rober  15  30  20  0  -50
 Brydż Sportowym  15  30  20  0  -50
 Schnapsen (66)  20  30  20  0  -50
 Błoto (3-5-8)  12  30  25  0  -50
 Tryktrak  25  30  30  0  -50
 Tryktrak Tapa  15  30  25  0  -50
 Tryktrak Giulbara  20  30  30  0  -50
 Backgammon 3 in 1  10  30  25  0  -50
 Domino z 2 graczami  15  30  35  0  -50
 OKEY  10  30  30  0  -50
 Chńczyk  12  30  30  0  -50
 Monopoly  10  30  25  0  -50


4) Dyskwalifikowanie
   - W razie gdy ten sam użytkownik często przerywa gry i nie gra do końca, co by przeszkadzało innym graczom dokończyć grę, on zostanie od razu odsunięty z turniejów.
   - Zostaną odsunięci też gracze, którzy próbują podrabiać klasyfikację w jakimkolwiek sposobie (poprzez umowę, podpowiadanie przez czat lub telefon itd).
   - Zostaną odsunięci też wszyscy gracze, którzy nie spełniają wymaganych wyrunków uczestniczenia w turniejach.
   - Gracze z niestałym i ciągle przerywającym połączeniem internetowym nie będą dopuszczeni do uczestniczenia w turniejach.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Najbliższe turnieje on line
Turniej Początek Koniec
 Tournament 2021-3  2021-01-27 00:00:00  2021-02-01 00:00:00
 Tournament 2021-4  2021-02-02 00:00:00  2021-02-07 00:00:00

----------------------------------------------------------------------------------------------
Poprzedne turnieje on line
Turniej / Klasyfikacja Początek Koniec
 Tournament 2021-1  2021-01-09 00:00:00  2021-01-16 00:00:00
 Tournament 2018-1  2018-02-07 00:00:00  2018-03-31 00:00:00
 Tournament 2014.03-2  2014-03-11 00:00:00  2014-03-20 00:00:00
 Tournament 2014.03-1  2014-03-01 00:00:00  2014-03-10 00:00:00
 Tournament 2014.01-2  2014-01-21 00:00:00  2014-01-30 00:00:00
 Tournament 2014.01-1  2014-01-11 00:00:00  2014-01-20 00:00:00
 Tournament 2013.12-3  2013-12-21 00:00:00  2013-12-30 00:00:00
 Tournament 2013.12-2  2013-12-11 00:00:00  2013-12-20 00:00:00
 Tournament 2013.12-1  2013-12-01 00:00:00  2013-12-10 00:00:00
 Tournament 2013.11-3  2013-11-21 00:00:00  2013-11-30 00:00:00
 Tournament 2013.11-2  2013-11-11 00:00:00  2013-11-20 00:00:00
 Tournament 2013.11-1  2013-11-01 00:00:00  2013-11-10 00:00:00
 Tournament 2013.10-3  2013-10-21 00:00:00  2013-10-30 00:00:00
 Tournament 2013.10-2  2013-10-11 00:00:00  2013-10-20 00:00:00
 Tournament 2013.10-1  2013-10-01 00:00:00  2013-10-10 00:00:00
 Tournament 2013.09-3  2013-09-21 00:00:00  2013-09-30 00:00:00
 Tournament 2013.09-2  2013-09-11 00:00:00  2013-09-20 00:00:00
 Tournament 2013.09-1  2013-09-01 00:00:00  2013-09-10 00:00:00
 Tournament 2013.08-3  2013-08-21 00:00:00  2013-08-30 00:00:00
 Tournament 2013.08-2  2013-08-11 00:00:00  2013-08-20 00:00:00
 Tournament 2013.08-1  2013-08-01 00:00:00  2013-08-10 00:00:00
 Tournament 2013.07-3  2013-07-21 00:00:00  2013-07-30 00:00:00
 Tournament 2013.07-2  2013-07-11 00:00:00  2013-07-20 00:00:00
 Tournament 2013.07-1  2013-07-01 00:00:00  2013-07-10 00:00:00
 Tournament 2013.06-3  2013-06-21 00:00:00  2013-06-30 00:00:00
 Tournament 2013.06-2  2013-06-11 00:00:00  2013-06-20 00:00:00
 Tournament 2013.06-1  2013-06-01 00:00:00  2013-06-10 00:00:00
 Tournament 2013.05-3  2013-05-21 00:00:00  2013-05-30 00:00:00
 Tournament 2013.05-2  2013-05-11 00:00:00  2013-05-20 00:00:00
 Tournament 2013.05-1  2013-05-01 00:00:00  2013-05-10 00:00:00
 Tournament 2013.04-3  2013-04-21 00:00:00  2013-04-30 00:00:00
 Tournament 2013.04-2  2013-04-11 00:00:00  2013-04-20 00:00:00
 Tournament 2013.04-1  2013-04-01 00:00:00  2013-04-10 00:00:00
 Tournament 2013.03-3  2013-03-21 00:00:00  2013-03-30 00:00:00
 Tournament 2013.03-2  2013-03-11 00:00:00  2013-03-20 00:00:00
 Tournament 2013.03-1  2013-03-01 00:00:00  2013-03-10 00:00:00
 Tournament 2013.02-3  2013-02-21 00:00:00  2013-02-28 00:00:00
 Tournament 2013.02-2  2013-02-10 00:00:00  2013-02-20 00:00:00
 Tournament 2013.01-1  2013-01-01 00:00:00  2013-01-10 00:00:00
 Tournament 2012.12-3  2012-12-21 00:00:00  2012-12-30 00:00:00
 Tournament 2012.12-2  2012-12-11 00:00:00  2012-12-20 00:00:00
 Tournament 2012.12-1  2012-12-01 00:00:00  2012-12-10 00:00:00
 Tournament 2012.11-3  2012-11-21 00:00:00  2012-11-30 00:00:00
 Tournament 2012.11-2  2012-11-11 00:00:00  2012-11-20 00:00:00
 Tournament 2012.11-1  2012-11-01 00:00:00  2012-11-10 00:00:00
 Tournament 2012.10-3  2012-10-21 00:00:00  2012-10-30 00:00:00
 Tournament 2012.10-2  2012-10-11 00:00:00  2012-10-20 00:00:00
 Tournament 2012.10-1  2012-10-01 00:00:00  2012-10-10 00:00:00
 Tournament 2012.09-3  2012-09-21 00:00:00  2012-09-30 00:00:00
 Tournament 2012.09-2  2012-09-11 00:00:00  2012-09-20 00:00:00
 Tournament 2012.09-1  2012-09-01 00:00:00  2012-09-10 00:00:00
 Tournament 2012.08-3  2012-08-21 00:00:00  2012-08-30 00:00:00
 Tournament 2012.08-2  2012-08-11 00:00:00  2012-08-20 00:00:00
 Tournament 2012.08-1  2012-08-01 00:00:00  2012-08-10 00:00:00
 Tournament 2012.07-3  2012-07-21 00:00:00  2012-07-30 00:00:00
 Tournament 2012.07-2  2012-07-11 00:00:00  2012-07-20 00:00:00
 Tournament 2012.07-1  2012-07-01 00:00:00  2012-07-10 00:00:00
 Tournament 2012.06-3  2012-06-21 00:00:00  2012-06-30 00:00:00
 Tournament 2012.06-2  2012-06-11 00:00:00  2012-06-20 00:00:00
 Tournament 2012.06-1  2012-06-01 00:00:00  2012-06-10 00:00:00
 Tournament 2012.05-3  2012-05-21 00:00:00  2012-05-30 00:00:00
 Tournament 2012.05-2  2012-05-11 00:00:00  2012-05-20 00:00:00
 Tournament 2012.05-1  2012-05-01 00:00:00  2012-05-10 00:00:00
 Tournament 2012.04-3  2012-04-21 00:00:00  2012-04-30 00:00:00
 Tournament 2012.04-2  2012-04-11 00:00:00  2012-04-20 00:00:00
 Tournament 2012.04-1  2012-04-01 00:00:00  2012-04-10 00:00:00
 Tournament 2012.03-3  2012-03-21 00:00:00  2012-03-30 00:00:00
 Tournament 2012.03-2  2012-03-11 00:00:00  2012-03-20 00:00:00
 Tournament 2012.03-1  2012-03-01 00:00:00  2012-03-10 00:00:00
 Tournament 2012.02-3  2012-02-21 00:00:00  2012-02-29 00:00:00
 Tournament 2012.02-2  2012-02-11 00:00:00  2012-02-20 00:00:00
 Tournament 2012.02-1  2012-02-01 00:00:00  2012-02-10 00:00:00
 Tournament 2012.01-3  2012-01-21 00:00:00  2012-01-30 00:00:00