Резултати от игрите

Потребителско име: M1TK0_0, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, Kiuchuka  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, Kiuchuka  Победа  247 : 126  80    2021-10-17 23:46:37
 2  Markys, M1TK0_0-> Computer, Bolnica  Markys, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Победа  180 : 102  0    2021-10-17 23:25:21
 3  Markys, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Markys, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Победа  160 : 81  104    2021-10-17 23:07:06
 4  Markys, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Markys, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Загуба  130 : 188  0    2021-10-17 22:50:15
 5  Markys, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Markys, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Загуба  29 : 195  0    2021-10-17 22:34:14
 6  Markys, M1TK0_0-> Vilio8, Smarto  Markys, M1TK0_0-> Vilio8, Smarto (Break)  Загуба  54 : 91  -20    2021-10-17 01:10:27
 7  Markys, M1TK0_0-> Vilio8, Smarto  Markys, M1TK0_0-> Vilio8, Smarto  Загуба  164 : 180  0    2021-10-17 01:00:30
 8  Vilio8, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Vilio8, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Победа  173 : 140  96    2021-10-16 00:27:50
 9  Vilio8, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Vilio8, M1TK0_0-> Kiuchuka, Bolnica  Победа  159 : 100  96    2021-10-16 00:04:44
 10  Vilio8, M1TK0_0-> Kiuchuka, PlamenBlak  Vilio8, M1TK0_0-> Kiuchuka, PlamenBlak  Загуба  137 : 166  0    2021-10-12 00:03:57
 11  Vilio8, M1TK0_0-> Kiuchuka, PlamenBlak  Vilio8, M1TK0_0-> Kiuchuka, PlamenBlak  Загуба  144 : 160  0    2021-10-11 23:51:38
 12  Vilio8, M1TK0_0-> Bolnica, Kiuchuka  Vilio8, M1TK0_0-> Bolnica, Kiuchuka  Победа  153 : 146  80    2021-10-11 23:30:32
 13  Vilio8, M1TK0_0-> Bolnica, Kiuchuka  Vilio8, M1TK0_0-> Bolnica, Kiuchuka  Победа  155 : 115  80    2021-10-11 23:13:26
 14  Markys, Bolnica-> JokitoReal, M1TK0_0  Markys, Bolnica-> JokitoReal, M1TK0_0  Победа  206 : 82  85    2021-09-06 02:05:01
 15  Markys, JokitoReal-> M1TK0_0, IcoS  M1TK0_0, Computer-> JokitoReal, Computer  Победа  156 : 102  91    2021-09-06 01:50:11
 16  Markys, JokitoReal-> M1TK0_0, IcoS  Markys, JokitoReal-> M1TK0_0, IcoS  Загуба  151 : 177  0    2021-09-06 01:34:55
 17  Markys, JokitoReal-> M1TK0_0, IcoS  Markys, JokitoReal-> M1TK0_0, IcoS  Победа  153 : 133  91    2021-09-06 01:19:16
 18  JokitoReal, Computer-> M1TK0_0, IcoS  JokitoReal, Computer-> M1TK0_0, IcoS (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-09-06 00:59:50
 19  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Загуба  24 : 195  0    2021-09-05 02:05:33
 20  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Загуба  90 : 180  0    2021-09-05 01:56:44
 21  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Загуба  112 : 199  0    2021-09-05 01:43:03
 22  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Победа  155 : 153  92    2021-09-05 01:29:20
 23  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Markys, M1TK0_0-> Bolnica, BobiDrogaa  Загуба  102 : 193  0    2021-09-05 01:17:50
 24  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, PlamenBlak  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, PlamenBlak  Загуба  133 : 255  0    2021-09-01 01:33:06
 25  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, PlamenBlak  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, PlamenBlak  Победа  194 : 133  85    2021-09-01 01:20:38
 26  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, PlamenBlak  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, PlamenBlak  Победа  168 : 68  86    2021-09-01 01:04:28
 27  JokitoReal, M1TK0_0-> PlamenBlak, ciganinsym  JokitoReal, M1TK0_0-> PlamenBlak, ciganinsym  Победа  151 : 99  85    2021-08-01 14:21:45
 28  JokitoReal, M1TK0_0-> PlamenBlak, ciganinsym  JokitoReal, M1TK0_0-> Computer, ciganinsym  Победа  155 : 40  90    2021-08-01 14:05:02
 29  JokitoReal, M1TK0_0-> PlamenBlak, ciganinsym  JokitoReal, M1TK0_0-> PlamenBlak, ciganinsym  Победа  200 : 149  107    2021-08-01 13:56:14
 30  JokitoReal, M1TK0_0-> Markys, PlamenBlak  JokitoReal, M1TK0_0-> Markys, PlamenBlak  Победа  176 : 147  113    2021-07-28 02:47:27
 31  JokitoReal, M1TK0_0-> Markys, PlamenBlak  JokitoReal, M1TK0_0-> Markys, PlamenBlak  Загуба  66 : 152  0    2021-07-28 02:32:21
 32  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Победа  154 : 136  113    2021-07-19 01:52:09
 33  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Загуба  115 : 166  0    2021-07-19 01:35:06
 34  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Загуба  120 : 154  0    2021-07-19 01:17:02
 35  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Загуба  46 : 206  0    2021-07-19 01:01:01
 36  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Markys, PlamenBlak-> M1TK0_0, Vilio8  Загуба  67 : 186  0    2021-07-19 00:50:09
 37  JokitoReal, M1TK0_0-> Markys, PlamenBlak  JokitoReal, M1TK0_0-> Markys, PlamenBlak  Загуба  121 : 160  0    2021-07-16 15:21:25
 38  PlamenBlak, M1TK0_0-> BatSavri, Denko12312  PlamenBlak, M1TK0_0-> BatSavri, Denko12312  Загуба  140 : 207  0    2021-06-22 01:21:33
 39  IcoS, Vilio8-> JokitoReal, M1TK0_0  IcoS, Vilio8-> JokitoReal, M1TK0_0  Победа  177 : 105  100    2021-06-21 00:07:46
 40  IcoS, Vilio8-> JokitoReal, M1TK0_0  IcoS, Vilio8-> JokitoReal, M1TK0_0  Загуба  116 : 153  0    2021-06-20 23:54:34
 41  IcoS, Vilio8-> JokitoReal, M1TK0_0  IcoS, Vilio8-> JokitoReal, M1TK0_0  Победа  158 : 141  104    2021-06-20 23:34:00
 42  JokitoReal, M1TK0_0-> BorkoKOKA, Bolnica  JokitoReal, M1TK0_0-> BorkoKOKA, Bolnica  Загуба  139 : 155  0    2021-06-20 16:05:55
 43  JokitoReal, M1TK0_0-> Markys, Bolnica  JokitoReal, M1TK0_0-> Markys, Bolnica  Загуба  139 : 266  0    2021-06-20 15:51:00
 44  Markys, Vilio8-> Bolnica, M1TK0_0  Markys, Vilio8-> Bolnica, M1TK0_0 (Break)  Загуба  23 : 78  -20    2021-06-20 15:34:26
 45  PlamenBlak, Markys-> M1TK0_0, Vilio8  PlamenBlak, Markys-> M1TK0_0, Vilio8  Загуба  146 : 197  0    2021-06-02 19:17:01
 46  PlamenBlak, BorkoKOKA-> M1TK0_0, Vilio8  PlamenBlak, Computer-> M1TK0_0, Vilio8 (Break)  Загуба  20 : 153  -20    2021-06-02 18:58:05
 47  PlamenBlak, BorkoKOKA-> M1TK0_0, Vilio8  PlamenBlak, BorkoKOKA-> M1TK0_0, Vilio8  Победа  181 : 37  87    2021-06-02 18:46:49
 48  PlamenBlak, BorkoKOKA-> M1TK0_0, Vilio8  PlamenBlak, BorkoKOKA-> M1TK0_0, Vilio8  Победа  183 : 86  92    2021-06-02 18:34:25
 49  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, Bolnica  Markys, Vilio8-> M1TK0_0, Bolnica  Победа  155 : 134  86    2021-05-31 22:53:22
 50  Markys, Vilio8-> Bolnica, M1TK0_0  Markys, p59-> Bolnica, M1TK0_0 (Break)  Загуба  58 : 15  -20    2021-05-31 22:30:33