Резултати от игрите

Потребителско име: fighter072, Резултати от игрите
   Игра  Начални пари  Печалба/Загуба  Дата
 1  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  100.00  932.25  2021-09-18 12:46:42
 2  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-18 12:21:00
 3  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-18 12:20:01
 4  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-18 12:19:14
 5  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-18 12:18:21
 6  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-18 12:17:34
 7  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-09-18 12:15:34
 8  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-15 13:16:47
 9  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-15 08:41:09
 10  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-14 19:04:04
 11  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-13 14:16:32
 12  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-12 10:56:40
 13  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  100.00  930.50  2021-09-10 10:34:17
 14  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-10 10:14:04
 15  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-10 10:13:05
 16  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-09-10 10:06:16
 17  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-09 12:40:26
 18  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-09 08:27:23
 19  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  1000.00  2021-09-08 17:48:06
 20  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-08 17:26:31
 21  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-09-08 17:25:47
 22  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-06 15:15:37
 23  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-04 15:10:36
 24  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  900.00  2021-09-03 08:49:47
 25  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-09-03 08:33:20
 26  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-02 15:18:57
 27  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  100.00  925.00  2021-09-02 13:50:23
 28  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 12:59:10
 29  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 12:54:28
 30  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 12:53:59
 31  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 12:53:36
 32  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 12:53:03
 33  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 12:50:20
 34  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 12:38:24
 35  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-09-02 12:36:58
 36  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  100.00  968.00  2021-09-02 09:02:02
 37  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 08:35:50
 38  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 08:25:48
 39  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 08:23:38
 40  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 08:21:40
 41  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-02 08:21:06
 42  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-09-02 08:19:42
 43  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-01 14:22:48
 44  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  750.00  2021-09-01 13:43:11
 45  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  100.00  945.50  2021-09-01 13:06:36
 46  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-01 12:44:00
 47  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-01 12:40:52
 48  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-01 12:38:40
 49  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-09-01 12:36:27
 50  fighter072-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-09-01 12:34:24