Резултати от игрите

Потребителско име: in-in, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-04-27 06:51:16
 2  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-04-17 09:27:24
 3  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-04-11 18:47:02
 4  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-15 13:43:00
 5  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-15 09:59:38
 6  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-14 19:32:04
 7  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-14 19:03:00
 8  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-14 10:31:30
 9  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-14 09:24:21
 10  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-13 20:17:33
 11  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-03-10 10:03:21
 12  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-04 13:20:01
 13  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-28 17:14:45
 14  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-23 16:01:20
 15  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-02-20 11:23:45
 16  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-20 11:20:28
 17  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-17 10:20:58
 18  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-12 13:27:41
 19  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-12 12:27:15
 20  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-12 12:23:32
 21  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-12 08:30:36
 22  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-11 17:33:29
 23  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-10 10:43:25
 24  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-09 09:33:23
 25  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-09 09:30:30
 26  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-09 08:54:34
 27  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-09 07:38:18
 28  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-09 06:28:31
 29  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-08 17:12:01
 30  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-08 06:20:55
 31  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-07 12:32:18
 32  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-07 07:23:19
 33  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-07 06:55:21
 34  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-07 06:52:23
 35  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-07 06:49:46
 36  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-07 06:47:26
 37  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-06 06:43:42
 38  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-05 11:15:51
 39  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-05 08:36:15
 40  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-05 08:33:35
 41  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-05 08:29:47
 42  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-04 07:38:00
 43  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-04 07:35:18
 44  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-04 07:17:28
 45  in-in, Computer  in-in, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-02-04 07:15:16
 46  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-04 06:22:38
 47  in-in, Computer  in-in, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-03 20:53:48
 48  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-02-03 07:42:22
 49  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-03 07:38:43
 50  in-in, Computer  in-in, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-03 06:46:18