Резултати от игрите

Потребителско име: poli6799, Резултати от игрите
   Игра  Начални пари  Печалба/Загуба  Дата
 1  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -13.25  2022-03-29 23:34:58
 2  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -64.00  2022-03-26 23:08:52
 3  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -52.00  2022-03-25 20:46:08
 4  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2022-03-25 20:44:29
 5  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -82.50  2022-03-20 22:20:59
 6  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2022-03-20 22:14:25
 7  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -29.00  2022-03-18 00:43:58
 8  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -58.50  2022-03-18 00:25:27
 9  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  110.50  2022-03-17 00:17:07
 10  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  117.50  2022-03-11 23:43:30
 11  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -1.00  2022-02-26 23:18:20
 12  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2022-02-26 23:17:40
 13  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2022-02-17 00:19:25
 14  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2022-02-17 00:17:53
 15  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2022-02-17 00:11:26
 16  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -26.50  2022-02-14 11:18:26
 17  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -73.00  2022-02-14 01:19:25
 18  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2022-02-14 01:16:25
 19  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2022-02-14 01:15:35
 20  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  150.00  209.00  2022-02-09 22:33:37
 21  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  50.50  2022-02-03 01:10:14
 22  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2022-02-03 01:07:07
 23  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -55.00  2022-02-01 13:53:56
 24  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2022-02-01 13:43:08
 25  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2022-02-01 13:36:06
 26  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -79.50  2022-01-19 21:31:40
 27  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -20.00  2021-12-29 20:52:59
 28  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-12-29 20:51:51
 29  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-12-27 13:41:21
 30  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-12-27 13:37:58
 31  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -139.50  2021-12-23 21:40:50
 32  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  80.00  2021-12-23 18:39:26
 33  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-11-26 23:30:43
 34  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-11-26 23:26:19
 35  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-11-26 23:23:59
 36  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  548.00  2021-11-20 23:50:52
 37  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -52.00  2021-10-31 23:04:29
 38  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-10-31 23:01:20
 39  poli6799-> Computer  100.00  -12.50  2021-10-31 22:52:07
 40  poli6799-> Computer  150.00  -150.00  2021-10-31 22:47:54
 41  poli6799-> Computer  100.00  -17.00  2021-09-07 22:43:22
 42  poli6799-> Computer  150.00  -150.00  2021-09-07 22:42:40
 43  poli6799-> Computer  150.00  -40.00  2021-09-03 21:02:51
 44  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -29.00  2021-09-03 20:59:46
 45  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-09-03 20:53:45
 46  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  14.25  2021-03-04 19:39:27
 47  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  100.00  -100.00  2021-03-02 21:12:58
 48  poli6799-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer-> Computer  150.00  -150.00  2021-03-02 21:05:32