Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  14 : 10 : 12 : 11  0    2009-10-27 19:06:35
 2    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 15 : 17 : 16  0    2009-11-02 16:13:06
 3    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  15 : 18 : 15 : 17  0    2009-11-06 18:43:56
 4    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 12 : 14 : 11  0    2009-11-08 15:46:53
 5    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 10 : 9 : 11  0    2009-11-10 01:17:11
 6    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 2 : -1  50    2009-11-11 17:48:26
 7    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 12 : 10 : 12  0    2009-11-16 01:03:09
 8    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1 : 0 : 0 : 1  90    2009-11-18 18:15:00
 9    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 4 : 2 : 0  90    2009-11-20 02:02:47
 10    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 11 : 12 : 10  0    2009-11-24 18:44:29
 11    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 1 : 3 : 0  90    2009-12-10 23:54:37
 12    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 0 : 7  30    2009-12-20 00:21:34
 13    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 2 : 0 : 0  90    2009-12-21 22:08:29
 14    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : -1 : 1 : 4  90    2009-12-22 21:49:09
 15    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : 15 : 17 : 17  0    2009-12-27 22:35:27
 16    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 2 : 2  90    2010-01-01 23:55:39
 17    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 9 : 4 : 1  0    2010-01-05 23:00:57
 18    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 12 : 10 : 8  0    2010-01-06 23:14:46
 19    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 0 : 2 : 7  70    2010-01-10 21:04:40
 20    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 0 : 5 : 2  70    2010-01-13 21:38:19
 21    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 5 : 7  30    2010-01-19 23:13:44
 22    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 9 : 8 : 4  0    2010-02-11 22:49:11
 23    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 6 : 1  70    2010-02-19 20:02:48
 24    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 0 : 3  30    2010-02-23 20:29:19
 25    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -1 : 5 : 3  50    2010-02-24 21:32:14
 26    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 3 : -1 : 5  50    2010-02-26 20:31:43
 27    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 2 : 0 : 2  90    2010-02-28 22:05:40
 28    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 4 : -1  70    2010-03-04 22:29:02
 29    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 3 : 5 : 6  0    2010-03-08 23:34:44
 30    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 10 : 9 : 9  0    2010-03-20 21:50:22
 31    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 4 : 5 : -1  90    2010-03-22 20:21:57
 32    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 14 : 13 : 13  0    2010-03-25 22:27:05
 33    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 8 : 0 : 6  50    2010-04-02 23:08:57
 34    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 0 : 7 : 5  70    2010-04-05 21:33:12
 35    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 10 : 9 : 9  0    2010-04-08 23:22:26
 36    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 6 : 5 : 0  90    2010-04-11 23:58:12
 37    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 6 : 2 : 1  30    2010-04-12 20:26:23
 38    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : 2 : 0  90    2010-04-14 21:26:06
 39    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 2 : 5  90    2010-04-15 20:55:55
 40    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : 2 : -1  90    2010-04-16 20:19:28
 41    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 4 : 2  50    2010-04-17 18:48:00
 42    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  19 : 19 : 19 : 20  0    2010-04-17 23:13:42
 43    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 9 : 14 : 13  0    2010-04-17 23:37:45
 44    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : -1 : 4 : 6  50    2010-04-21 22:46:03
 45    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : -1 : 1  90    2010-04-22 21:58:40
 46    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 2 : 3  90    2010-04-24 00:36:15
 47    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -1 : 2 : 4  50    2010-04-24 15:45:19
 48    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 4 : 0 : 5  90    2010-04-28 21:42:39
 49    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 4 : 0 : 4  90    2010-05-02 21:12:29
 50    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 3 : 2 : -1  50    2010-05-06 23:42:16