Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-06 11:50:14
 2    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:31:27
 3    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-04-07 20:44:40
 4    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 20:54:30
 5    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:07:28
 6    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 21:23:07
 7    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 21:35:20
 8    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 21:51:27
 9    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-07 22:02:20
 10    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-04-07 22:14:49
 11    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-07 22:27:26
 12    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 22:42:56
 13    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-07 22:54:31
 14    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-07 23:07:11
 15    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-07 23:18:38
 16    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-12 01:02:45
 17    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-12 22:24:03
 18    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2012-04-12 22:29:02
 19    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 10:20:47
 20    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2012-04-14 10:30:53
 21    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:36:45
 22    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:45:55
 23    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-14 10:53:43
 24    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-04-14 12:01:33
 25    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2012-04-14 12:10:14
 26    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-14 12:18:04
 27    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-14 14:15:46
 28    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-04-14 14:25:00
 29    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-04-14 14:42:59
 30    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 14:50:41
 31    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-09-11 11:08:31
 32    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-15 05:57:21
 33    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-16 11:55:03
 34    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-09-20 18:38:26
 35    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-22 15:24:22
 36    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-22 21:08:29
 37    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-23 07:02:19
 38    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2016-09-25 16:54:16
 39    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-27 10:33:48
 40    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-28 11:46:40
 41    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-09-28 17:15:55
 42    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-29 11:15:41
 43    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-29 11:24:17
 44    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-30 11:51:33
 45    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-03 15:23:13
 46    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-10-04 17:24:09
 47    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2016-10-10 20:33:04
 48    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-12 16:53:12
 49    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-10-18 18:07:03
 50    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-11-14 17:15:49