Резултати от игрите

Потребителско име: mkm60, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    geleznia1, mkm60  Победа  1 : 0  82    2020-03-19 10:23:32
 2    geleznia1, mkm60  Загуба  0 : 2  10    2020-03-19 13:20:27
 3    geleznia1, mkm60  Загуба  0 : 1  20    2020-03-19 13:28:30
 4    geleznia1, mkm60  Победа  2 : 0  92    2020-03-19 13:36:49
 5    geleznia1, mkm60  Победа  1 : 0  82    2020-03-20 16:35:07
 6    geleznia1, mkm60  Загуба  0 : 1  20    2020-03-20 16:41:37
 7    geleznia1, mkm60 (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-03-20 16:45:07
 8    geleznia1, mkm60 (Reconnect)  Загуба  0 : 2  10    2020-05-30 17:57:14
 9    mkm60, 65040765  Загуба  0 : 2  10    2020-05-17 18:32:09
 10    mkm60, alekss410  Победа  1 : 0  80    2010-08-14 08:35:59
 11    mkm60, alekss410  Победа  2 : 0  90    2010-08-14 08:26:13
 12    mkm60, alekss410  Победа  2 : 0  90    2010-08-14 08:17:38
 13    mkm60, alisha  Победа  1 : 0  72    2010-02-22 16:58:43
 14    mkm60, alisha  Победа  1 : 0  72    2010-02-22 17:09:53
 15    mkm60, alisha  Загуба  0 : 2  10    2010-02-22 17:20:44
 16    mkm60, alisha  Загуба  0 : 2  10    2010-02-22 17:32:50
 17    mkm60, andgi_pz  Победа  1 : 0  81    2012-12-02 19:25:02
 18    mkm60, andgi_pz  Загуба  0 : 1  20    2012-12-02 19:36:41
 19    mkm60, andgi_pz  Загуба  0 : 2  10    2012-12-02 19:48:14
 20    mkm60, andgi_pz (Break)  Загуба  0 : 0  0    2012-12-02 19:50:49
 21    mkm60, asia  Победа  2 : 0  87    2010-02-04 12:31:39
 22    mkm60, asia  Загуба  0 : 2  10    2010-02-04 12:41:20
 23    mkm60, asia  Победа  1 : 0  78    2010-08-18 12:11:07
 24    mkm60, asia  Загуба  0 : 2  10    2010-08-18 12:17:24
 25    mkm60, asia  Загуба  0 : 1  20    2010-08-18 12:27:44
 26    mkm60, asia  Победа  2 : 0  88    2010-08-18 12:35:11
 27    mkm60, asia  Победа  2 : 0  88    2010-08-18 12:42:32
 28    mkm60, asia  Победа  1 : 0  78    2010-08-18 12:51:55
 29    mkm60, asia  Победа  1 : 0  78    2010-11-16 18:35:15
 30    mkm60, asia  Загуба  0 : 2  10    2010-11-16 18:46:57
 31    mkm60, asia  Загуба  0 : 2  10    2010-11-16 18:58:33
 32    mkm60, asia  Победа  1 : 0  78    2010-11-16 19:07:59
 33    mkm60, asia  Победа  2 : 0  88    2010-11-16 19:14:29
 34    mkm60, asia  Победа  2 : 0  87    2010-11-25 21:16:47
 35    mkm60, asia  Загуба  0 : 1  20    2010-11-25 21:26:13
 36    mkm60, asia  Победа  2 : 0  87    2010-11-25 21:35:28
 37    mkm60, asia  Загуба  0 : 2  10    2010-11-25 21:42:56
 38    mkm60, asia  Победа  2 : 0  87    2010-11-25 21:51:52
 39    mkm60, asia  Загуба  0 : 2  10    2010-11-25 21:54:17
 40    mkm60, asia  Загуба  0 : 2  10    2010-11-25 21:59:04
 41    mkm60, asia  Загуба  0 : 1  20    2010-12-01 19:54:27
 42    mkm60, asia  Загуба  0 : 2  10    2010-12-01 20:03:32
 43    mkm60, asia  Победа  2 : 0  87    2010-12-01 20:13:20
 44    mkm60, asia  Победа  2 : 0  87    2011-02-22 19:55:24
 45    mkm60, asia  Загуба  0 : 1  20    2011-02-22 20:05:36
 46    mkm60, asia  Загуба  0 : 1  20    2011-02-22 20:15:48
 47    mkm60, asia  Победа  2 : 0  87    2011-02-22 20:26:55
 48    mkm60, asia  Победа  1 : 0  77    2011-02-22 20:37:44
 49    mkm60, blakbul  Победа  2 : 0  81    2011-09-19 21:08:14
 50    mkm60, blakbul  Победа  1 : 0  71    2011-09-19 21:21:17