Резултати от игрите

Потребителско име: mkm60, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> ahdreev-> tekoto  Загуба  -7 : 0 : 7  0    2022-09-12 14:23:50
 2  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> allessuper-> venia (Disconnected)  Загуба  7 : -4 : -3  -20    2022-06-28 16:51:59
 3  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> ani53-> ahdreev (Break)  Загуба  -9 : -3 : 12  -20    2022-09-04 15:14:37
 4  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> ani53-> Computer  Победа  5 : -7 : 2  40    2022-03-12 15:49:42
 5  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> ani53-> Computer  Победа  5 : -9 : 4  40    2022-03-25 08:17:17
 6  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> ani53-> Computer  Победа  2 : -4 : 2  40    2022-05-11 16:21:13
 7  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> ani53-> Computer (Sit Out)  Загуба  6 : -3 : -3  -20    2022-03-19 10:35:46
 8  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> ani53-> FGuser0269  Победа  10 : 5 : -15  40    2022-09-11 16:04:11
 9  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> ani53-> jelezniq  Загуба  0 : -1 : 1  5    2022-06-16 19:29:47
 10  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> ani53-> pave (Break)  Загуба  -4 : 3 : 1  -20    2022-05-11 16:26:21
 11  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> aur72-> ani53 (Break)  Загуба  2 : -13 : 11  -20    2022-04-03 11:26:07
 12  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> borkokosto-> FGuser0081 (Break)  Загуба  1 : 0 : -1  -20    2022-09-18 16:10:50
 13  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> aur72  Загуба  -7 : -8 : 15  5    2022-03-23 09:19:02
 14  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -2 : 3  5    2022-03-04 16:00:08
 15  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  9 : 2 : -11  40    2022-03-05 12:02:42
 16  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -5 : 3  5    2022-03-13 13:36:41
 17  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  12 : -4 : -8  40    2022-03-13 15:27:15
 18  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 14 : -20  5    2022-03-13 18:23:31
 19  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -14 : 19 : -5  0    2022-03-13 18:37:47
 20  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  8 : -13 : 5  40    2022-03-13 20:23:16
 21  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  6 : -14 : 8  5    2022-03-18 14:04:03
 22  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  16 : -8 : -8  40    2022-03-20 14:02:42
 23  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  9 : 7 : -16  40    2022-03-20 18:17:45
 24  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  11 : -6 : -5  40    2022-03-21 17:56:37
 25  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  4 : -1 : -3  40    2022-03-22 14:12:01
 26  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  18 : -10 : -8  40    2022-03-24 13:45:10
 27  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 19 : -18  5    2022-03-24 15:10:14
 28  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  19 : -3 : -16  40    2022-03-25 11:12:53
 29  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -5 : -6 : 11  5    2022-03-25 13:39:24
 30  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  21 : -10 : -11  40    2022-03-25 14:34:12
 31  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  5 : 2 : -7  40    2022-04-01 18:07:36
 32  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  5 : -6 : 1  40    2022-04-02 19:27:50
 33  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  17 : -16 : -1  40    2022-04-03 13:14:58
 34  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 12 : -12  5    2022-04-04 16:52:00
 35  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -18 : 16 : 2  0    2022-04-04 17:48:24
 36  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  37 : -17 : -20  40    2022-04-05 12:55:38
 37  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  25 : -14 : -11  40    2022-04-05 15:14:56
 38  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -16 : 23 : -7  0    2022-04-05 15:31:53
 39  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 2 : -3  5    2022-04-08 18:08:58
 40  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  18 : -5 : -13  40    2022-04-17 15:25:04
 41  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  14 : -9 : -5  40    2022-05-12 16:10:00
 42  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  3 : -1 : -2  40    2022-05-14 13:22:39
 43  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : -3 : 10  0    2022-05-15 19:37:23
 44  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -7 : 6  5    2022-05-16 16:07:08
 45  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  24 : -14 : -10  40    2022-05-16 17:40:21
 46  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  16 : -3 : -13  40    2022-05-22 18:48:20
 47  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 12 : -21  5    2022-05-26 13:49:27
 48  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -10 : 8  5    2022-05-26 17:44:09
 49  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  9 : 0 : -9  40    2022-06-01 13:16:37
 50  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -10 : 11  5    2022-06-01 19:10:36