Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  8 : 0  25    2021-01-24 20:15:05
 2  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-01-27 19:08:02
 3  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-01-29 19:24:39
 4  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  8 : 3  25    2021-08-12 01:52:16
 5  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  2 : 8  0    2021-08-12 20:53:12
 6  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-12 22:54:47
 7  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-08-14 18:05:25
 8  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  8 : 5  25    2021-08-14 18:59:21
 9  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  6 : 6  -20    2021-08-17 14:50:17
 10  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-08-17 20:11:42
 11  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  8 : 6  25    2021-08-18 20:28:56
 12  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-08-19 14:51:48
 13  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  1 : 3  -20    2021-08-19 20:45:01
 14  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-08-20 16:27:31
 15  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-08-25 21:09:55
 16  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-08-26 19:05:47
 17  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-09-01 12:18:44
 18  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-09-01 13:44:18
 19  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-01 21:37:34
 20  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-09-03 11:40:07
 21  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-09-03 14:24:19
 22  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-09-03 19:09:09
 23  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-03 20:36:14
 24  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-09-04 21:34:47
 25  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-09-05 12:16:32
 26  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  8 : 1  25    2021-09-05 13:28:03
 27  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-09-05 19:56:10
 28  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-06 12:36:25
 29  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-06 17:38:38
 30  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 0  25    2021-09-06 21:49:03
 31  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  4 : 2  -20    2021-09-13 20:33:10
 32  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-09-14 19:07:11
 33  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-09-18 12:16:55
 34  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-09-18 17:14:06
 35  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-09-19 18:56:13
 36  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-09-22 19:30:01
 37  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-09-22 21:07:49
 38  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-09-26 14:21:32
 39  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-09-26 16:41:44
 40  yureah, Computer  yureah, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-09-28 20:47:25
 41  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  1 : 5  -20    2021-09-30 20:26:26
 42  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-10-02 14:01:31
 43  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  8 : 2  25    2021-10-02 18:12:04
 44  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-10-02 19:39:27
 45  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-10-07 20:58:55
 46  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  8 : 6  25    2021-10-09 17:39:42
 47  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  4 : 1  -20    2021-10-10 13:17:42
 48  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-10-10 15:59:22
 49  yureah, Computer  yureah, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-10-13 22:11:47
 50  yureah, Computer  yureah, Computer  Победа  8 : 5  25    2021-10-14 19:22:04