Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  12 : 15 : 16 : 13  -50    2021-01-25 00:34:47
 2  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 6 : 11 : 10  -50    2021-01-26 21:55:40
 3  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  15 : 14 : 11 : 10  -50    2021-01-28 23:57:58
 4  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 2 : 6 : 1  -50    2021-02-02 22:41:11
 5  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : 12 : 9 : 10  -50    2021-02-05 20:24:15
 6  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 12 : 11 : 4  -50    2021-02-22 21:01:57
 7  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 9 : 8 : 11  -50    2021-03-06 23:04:43
 8  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 5 : 2 : 2  -20    2021-03-17 19:20:59
 9  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 12 : 11 : 13  -20    2021-03-23 00:20:01
 10  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 9 : 11 : 14  -20    2021-03-24 21:15:45
 11  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 6 : 10 : 6  -20    2021-03-25 23:09:07
 12  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  14 : 16 : 15 : 17  -20    2021-04-03 23:35:38
 13  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  20 : 20 : 20 : 20  -20    2021-04-10 00:09:22
 14  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : 16 : 15 : 15  -20    2021-04-15 23:42:13
 15  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : 4 : 7 : 2  -20    2021-05-11 22:49:04
 16  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 10 : 15 : 11  -20    2021-05-25 23:33:13
 17  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 9 : 10 : 5  -20    2021-05-28 17:19:05
 18  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 16 : 11 : 13  -20    2021-08-20 23:41:26
 19  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 7 : 4 : 4  -20    2021-10-26 00:24:23
 20  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  12 : 10 : 10 : 18  -20    2021-11-05 20:13:31
 21  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 9 : 10 : 8  -20    2021-11-06 22:33:49
 22  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 11 : 2 : 7  -20    2021-11-12 00:13:42
 23  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 8 : 2 : 12  -20    2021-11-21 21:11:00
 24  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : 7 : 7 : 2  -20    2021-11-27 21:36:05
 25  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 9 : 10 : 12  -20    2021-12-04 20:33:05
 26  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 6 : 1 : 10  -20    2021-12-08 22:21:53
 27  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 9 : 7 : 13  -20    2021-12-28 22:07:26
 28  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : 9 : 11 : 2  -20    2022-01-03 22:29:22
 29  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 6 : 10 : 2  -20    2022-01-04 23:26:20
 30  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : 12 : 15 : 11  -20    2022-01-05 22:12:21
 31  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 15 : 12 : 12  -20    2022-01-09 22:22:23
 32  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  12 : 9 : 10 : 10  -20    2022-01-21 22:14:38
 33  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 3 : 7 : 8  -20    2022-01-23 22:49:29
 34  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 9 : 5 : 10  -20    2022-02-03 00:05:04
 35  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 4 : 8 : 12  -20    2022-02-21 00:25:13
 36  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 8 : 5 : 6  -20    2022-04-24 22:32:21
 37  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  11 : 14 : 14 : 14  -20    2022-05-14 23:58:33
 38  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  12 : 18 : 10 : 10  -20    2022-05-17 00:25:52
 39  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 14 : 8 : 11  -20    2022-08-28 23:12:31
 40  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 6 : 2 : 4  -20    2022-09-12 22:37:27
 41  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 7 : 6 : 3  -20    2022-09-19 18:22:28
 42  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  15 : 11 : 12 : 9  -20    2022-10-25 22:33:39
 43  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 7 : 1 : 5  -20    2022-11-07 22:35:20
 44  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 11 : 14 : 15  -20    2022-11-09 22:31:34
 45  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : 4 : 4 : 14  -20    2022-11-18 19:58:44
 46  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 5 : 9 : 2  -20    2022-12-01 00:56:06
 47  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  13 : 12 : 15 : 10  -20    2022-12-09 20:01:39
 48  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : 16 : 8 : 8  -20    2023-02-06 21:38:17
 49  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  20 : 20 : 20 : 20  -20    2023-02-18 21:09:56
 50  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 8 : 6 : 3  -20    2023-03-04 01:38:44