Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : 2 : 1  -20    2021-08-22 16:44:18
 2  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -7 : 17 : -10  -20    2021-09-01 12:41:02
 3  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -5 : 6 : -1  -20    2021-09-06 19:22:52
 4  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 6 : -11  -20    2021-09-12 19:54:29
 5  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -9 : 5 : 4  -20    2021-09-20 16:24:43
 6  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 22 : -25  -20    2021-09-28 21:31:12
 7  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : -11 : 4  -20    2021-09-30 20:58:06
 8  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -3 : 4  -20    2021-10-08 19:55:17
 9  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  26 : -6 : -20  -20    2021-10-09 15:18:07
 10  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -1 : 2  -20    2021-10-09 19:45:42
 11  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Sit Out)  Загуба  3 : 3 : -6  -20    2021-10-10 12:32:17
 12  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 10 : -10  -20    2021-10-11 21:02:45
 13  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -9 : 2 : 7  -20    2021-10-12 19:43:48
 14  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -10 : 13 : -3  -20    2021-10-14 21:01:48
 15  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -7 : -5 : 12  -20    2021-10-17 21:45:50
 16  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 1 : -9  -20    2021-10-18 22:47:28
 17  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -15 : 3 : 12  -20    2021-10-19 20:33:01
 18  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 2 : -5  -20    2021-10-25 19:59:26
 19  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -13 : -9 : 22  -20    2021-10-30 14:24:18
 20  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : -11 : 5  -20    2021-11-02 20:05:30
 21  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 11 : -15  -20    2021-11-08 11:26:14
 22  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  -20    2021-11-08 18:51:35
 23  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -6 : -16 : 22  -20    2021-11-15 17:01:04
 24  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -15 : 0 : 15  -20    2021-12-21 17:08:27
 25  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : -8 : 11  -20    2021-12-22 17:17:53
 26  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  9 : -7 : -2  -20    2021-12-24 17:08:27
 27  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : 9 : -5  -20    2021-12-25 16:23:44
 28  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -18 : 10 : 8  -20    2021-12-26 08:06:43
 29  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : -11 : 15  -20    2021-12-26 16:18:16
 30  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  -2 : -2 : 4  -20    2021-12-26 18:12:51
 31  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : -1 : 2  -20    2021-12-29 14:40:16
 32  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -5 : 11 : -6  -20    2022-01-17 18:50:55
 33  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : 10 : -8  -20    2022-01-18 21:33:31
 34  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -6 : 5 : 1  -20    2022-01-23 13:12:10
 35  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -9 : 15 : -6  -20    2022-01-23 16:11:31
 36  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -13 : 27 : -14  -20    2022-01-31 17:57:27
 37  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -6 : -1 : 7  -20    2022-02-01 20:55:26
 38  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -11 : 13 : -2  -20    2022-02-12 16:54:52
 39  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -12 : 12 : 0  -20    2022-02-28 18:19:12
 40  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 5 : -4  -20    2022-03-01 19:04:05
 41  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -16 : 1 : 15  -20    2022-04-02 18:38:13
 42  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -20 : 20 : 0  -20    2022-04-19 18:34:52
 43  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  -20    2022-04-22 17:11:52
 44  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 3 : -11  -20    2022-04-27 19:29:33
 45  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  15 : -4 : -11  -20    2022-05-01 12:49:47
 46  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -9 : 17 : -8  -20    2022-05-01 18:24:19
 47  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 21 : -23  -20    2022-05-02 15:25:59
 48  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : 6 : -2  -20    2022-05-05 20:02:20
 49  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : -4 : 2  -20    2022-05-15 14:35:27
 50  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -5 : 6 : -1  -20    2022-05-18 14:50:28