Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 12  20    2020-08-27 18:59:35
 2    GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 11  20    2020-08-27 19:14:23
 3    GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 11  20    2020-09-04 17:47:58
 4    GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  20    2020-09-07 18:25:55
 5    GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  20    2020-09-20 19:42:06
 6  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-02-19 01:00:21
 7  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-02-19 01:21:24
 8  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-02-28 05:27:05
 9  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-02-28 05:32:22
 10  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-02-28 05:37:32
 11  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-02-28 17:46:08
 12  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-02-28 17:51:02
 13  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-03-01 22:00:27
 14  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-01 22:27:33
 15  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  2 : 11  0    2021-03-02 19:44:48
 16  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-03-02 19:54:59
 17  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-02 20:13:06
 18  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  1 : 11  0    2021-03-02 20:26:23
 19  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-03-02 20:33:34
 20  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-02 21:20:37
 21  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-02 21:26:02
 22  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-03 21:37:37
 23  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-03-03 22:08:41
 24  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-03-03 22:20:58
 25  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-04 22:21:10
 26  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 12  0    2021-03-05 03:43:29
 27  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-03-05 04:04:55
 28  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-05 04:14:26
 29  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2021-03-05 04:48:27
 30  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-03-05 12:25:05
 31  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-03-05 12:39:32
 32  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-03-05 12:45:24
 33  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-03-05 22:44:57
 34  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-03-05 23:10:15
 35  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-03-05 23:32:28
 36  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-03-05 23:53:08
 37  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-06 00:10:03
 38  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-06 00:18:04
 39  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-06 00:36:17
 40  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-06 00:50:44
 41  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  2 : 11  0    2021-03-06 01:00:56
 42  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-03-06 01:28:55
 43  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 13  0    2021-03-06 01:41:21
 44  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-03-07 00:47:59
 45  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-07-07 09:40:45
 46  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer (Break)  Загуба  2 : 7  -20    2021-07-17 01:28:53
 47  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-11-04 00:43:06
 48  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-11-04 00:59:27
 49  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-11-04 01:06:23
 50  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-11-06 21:21:33