Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 08:37:58
 2  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 11:48:29
 3  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 0  35    2021-05-28 09:35:32
 4  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-28 14:41:31
 5  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-05-28 14:47:03
 6  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:07:17
 7  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:15:09
 8  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-31 10:11:40
 9  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-05-31 15:30:30
 10  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-02 08:11:09
 11  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-03 12:55:26
 12  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-06-04 18:57:45
 13  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-07 11:51:48
 14  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-09 10:56:02
 15  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-09 14:42:22
 16  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-11 06:58:53
 17  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-11 15:37:10
 18  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-13 09:28:02
 19  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-14 09:32:53
 20  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-06-14 11:55:33
 21  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-06-15 17:42:37
 22  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-17 09:15:40
 23  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-17 10:57:06
 24  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-18 16:20:34
 25  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-21 09:51:28
 26  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-06-22 09:52:01
 27  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-22 10:00:12
 28  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-23 10:59:23
 29  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-23 11:08:44
 30  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-23 15:13:04
 31  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-06-23 15:20:43
 32  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-25 10:59:52
 33  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-28 10:11:44
 34  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-06-29 08:39:51
 35  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-29 11:04:06
 36  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-30 08:34:47
 37  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-06-30 12:08:53
 38  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  4 : 2  -20    2021-07-01 15:56:03
 39  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-07-04 17:02:22
 40  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-05 10:00:37
 41  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-07-05 10:35:01
 42  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-07-06 08:16:39
 43  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-07-06 11:57:50
 44  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-07-07 14:53:14
 45  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-07-08 15:30:12
 46  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-11 12:38:02
 47  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-07-13 18:19:57
 48  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-07-15 19:46:03
 49  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-07-17 10:44:30
 50  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-07-19 08:29:00