Резултати от игрите

Потребителско име: BOLQRKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1  slabak1, bolqrka-> ivanbrat, Nedel4o59  slabak1, bolqrka-> ivanbrat, touchme  Победа  157 : 111  112    2021-07-01 19:56:51
 2  bolqrka, FGuser0033-> dim5, ZaHi  bolqrka, FGuser0033-> dim5, ZaHi  Победа  155 : 89  87    2021-07-11 11:00:51
 3  bolqrka, FGuser0033-> plamen35, ZaHi  bolqrka, FGuser0033-> plamen35, ZaHi  Победа  167 : 145  86    2021-07-11 11:24:50
 4  bolqrka, murderer-> johnnie222, Ivan-62  bolqrka, murderer-> dobrti, Ivan-62  Победа  172 : 52  119    2021-07-11 14:46:36
 5  bolqrka, murderer-> dobrti, Ivan-62  bolqrka, murderer-> dobrti, Ivan-62  Победа  175 : 149  113    2021-07-11 14:58:41
 6  bolqrka, _SILENT_An-> Katy_K, RENE71  bolqrka, _SILENT_An-> Katy_K, RENE71  Победа  185 : 108  84    2021-07-11 16:14:53
 7  bolqrka, Nadia-Peti-> kati70, Forcepow  bolqrka, Nadia-Peti-> p59, Computer  Победа  153 : 139  84    2021-07-11 21:41:18
 8  bolqrka, Nadia-Peti-> oonnzzi, FORU_18  bolqrka, Nadia-Peti-> oonnzzi, FORU_18  Загуба  125 : 170  0    2021-07-12 20:23:55
 9  bolqrka, Nadia-Peti-> oonnzzi, FORU_18  bolqrka, Nadia-Peti-> Computer, Computer  Победа  153 : 115  86    2021-07-12 20:36:46
 10  bolqrka, Nadia-Peti-> kahveci947, Lussie  bolqrka, Nadia-Peti-> kahveci947, Lussie  Победа  168 : 161  111    2021-07-12 21:29:34
 11  bolqrka, Nadia-Peti-> miko46, emil29  bolqrka, Nadia-Peti-> miko46, emil29  Загуба  28 : 161  0    2021-07-15 19:10:47
 12  bolqrka, Nadia-Peti-> miko46, emil29  bolqrka, Nadia-Peti-> miko46, emil29  Загуба  132 : 155  0    2021-07-15 19:25:15
 13  VIP61, bolqrka-> BORNn, borko365  VIP61, bolqrka-> BORNn, borko365  Победа  186 : 77  108    2021-07-15 19:59:22
 14  VIP61, bolqrka-> BORNn, borko365  VIP61, bolqrka-> BORNn, borko365  Загуба  73 : 178  0    2021-07-15 20:09:44
 15  VIP61, bolqrka-> lussi, antoivo94  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  Загуба  143 : 160  0    2021-07-15 20:35:34
 16  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  Победа  153 : 32  98    2021-07-15 20:42:32
 17  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  Победа  172 : 107  97    2021-07-15 20:52:04
 18  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  Загуба  100 : 182  0    2021-07-15 21:02:49
 19  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  Загуба  159 : 211  0    2021-07-15 21:19:54
 20  VIP61, bolqrka-> popo_1000, antoivo94  VIP61, bolqrka-> kolmika, antoivo94  Победа  175 : 85  100    2021-07-15 21:29:30
 21  bolqrka, konnan65-> zvezdniq, meg27  bolqrka, konnan65-> zvezdniq, Computer  Победа  167 : 78  84    2021-07-16 18:46:52
 22  bolqrka, konnan65-> zvezdniq, vale123  bolqrka, konnan65-> zvezdniq, igra4aaa  Победа  156 : 69  80    2021-07-16 18:57:11
 23  bolqrka, konnan65-> zvezdniq, igra4aaa  bolqrka, konnan65-> zvezdniq, igra4aaa  Победа  166 : 0  80    2021-07-16 19:01:30
 24  bolqrka, Nadia-Peti-> micele, d_1956  bolqrka, Nadia-Peti-> micele, d_1956  Победа  155 : 121  94    2021-07-16 19:33:02
 25  bolqrka, Nadia-Peti-> micele, d_1956  bolqrka, Nadia-Peti-> micele, d_1956  Загуба  89 : 166  0    2021-07-16 19:43:39
 26  bolqrka, Nadia-Peti-> micele, d_1956  bolqrka, Nadia-Peti-> micele, d_1956  Победа  154 : 91  93    2021-07-16 19:58:06
 27  bolqrka, Nadia-Peti-> micele, _pepsito_  bolqrka, Nadia-Peti-> micele, _pepsito_  Победа  196 : 62  88    2021-07-16 20:22:25
 28  bolqrka, Nadia-Peti-> damapika1, _SILENT_An  bolqrka, Nadia-Peti-> Mims_N, _SILENT_An  Победа  152 : 73  95    2021-07-16 20:52:52
 29  bolqrka, Nadia-Peti-> Mims_N, _SILENT_An  bolqrka, Nadia-Peti-> Mims_N, _SILENT_An  Победа  173 : 85  112    2021-07-16 21:04:18
 30  bolqrka, Nadia-Peti-> derbystar, _SILENT_An  bolqrka, Nadia-Peti-> derbystar, _SILENT_An  Победа  180 : 99  115    2021-07-16 21:26:09
 31  bolqrka, Nadia-Peti-> derbystar, _SILENT_An  bolqrka, Nadia-Peti-> derbystar, Computer  Победа  153 : 38  115    2021-07-16 21:32:11
 32  bolqrka, galja65-> ZaHi, Nedel4o59  bolqrka, galja65-> ZaHi, Nedel4o59  Загуба  90 : 185  0    2021-07-17 16:46:12
 33  Stoev59, Nedel4o59-> 88888, bolqrka  88888, bolqrka-> Nedel4o59, maiza  Загуба  118 : 152  0    2021-07-17 19:40:09
 34  _CHILLY_, bolqrka-> budurqn, vlado5604  _CHILLY_, bolqrka-> budurqn, Computer  Победа  156 : 16  105    2021-07-17 21:09:10
 35  _CHILLY_, bolqrka-> budurqn, Street12  _CHILLY_, bolqrka-> budurqn, Street12  Победа  160 : 142  92    2021-07-17 21:39:19
 36  _CHILLY_, bolqrka-> budurqn, Street12  _CHILLY_, bolqrka-> budurqn, p59  Победа  201 : 142  91    2021-07-17 21:54:15
 37  Astral3, bolqrka-> tsetso_14, ichkor55  Astral3, bolqrka-> tsetso_14, ichkor55  Загуба  123 : 196  0    2021-07-18 13:01:03
 38  bolqrka, MANUNATED-> ajax, ivanbrat81  bolqrka, MANUNATED-> ajax, 911-FBI  Победа  180 : 87  97    2021-07-24 14:57:53
 39  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  Загуба  32 : 165  0    2021-07-24 15:17:23
 40  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  Загуба  26 : 169  0    2021-07-24 15:24:10
 41  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  Победа  153 : 99  101    2021-07-24 15:36:22
 42  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  Победа  155 : 62  98    2021-07-24 15:44:30
 43  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  Загуба  66 : 163  0    2021-07-24 15:55:58
 44  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax  bolqrka, MANUNATED-> INA22, ajax (Break)  Загуба  26 : 78  -20    2021-07-24 16:02:06
 45  bolqrka, murderer-> CH_OFF_, baiboian  bolqrka, murderer-> CH_OFF_, baiboian  Загуба  53 : 177  0    2021-07-28 21:44:33
 46  bolqrka, murderer-> CH_OFF_, baiboian  bolqrka, murderer-> CH_OFF_, baiboian  Загуба  107 : 189  0    2021-07-28 21:55:37
 47  bolqrka, murderer-> four, dakata66  bolqrka, murderer-> four, dakata66  Победа  207 : 87  106    2021-07-28 23:08:42
 48  bolqrka, murderer-> four, dakata66  bolqrka, murderer-> four, dakata66  Загуба  87 : 155  0    2021-07-28 23:19:49
 49  bolqrka, murderer-> four, dakata66  bolqrka, murderer-> four, dakata66  Загуба  112 : 181  0    2021-07-28 23:38:38
 50  bolqrka, murderer-> four, dakata66  bolqrka, murderer-> four, dakata66  Загуба  86 : 151  0    2021-07-28 23:50:18