Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2016-06-26 21:41:13
 2    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2018-06-14 07:44:48
 3    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2018-06-18 10:18:14
 4    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2018-11-19 10:51:57
 5    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2018-11-28 12:02:15
 6    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-25 11:25:43
 7    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 1  20    2016-10-05 10:58:01
 8    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  0    2018-03-22 11:32:45
 9    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 1  20    2018-05-10 11:18:36
 10    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 1  20    2018-06-08 08:32:38
 11  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  -20    2021-10-13 12:18:21
 12    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 2  20    2018-10-16 10:18:38
 13  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 2  0    2022-01-25 09:16:47
 14  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 2  0    2022-02-09 11:37:11
 15  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 2  -20    2022-02-09 11:41:40
 16    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 3  20    2018-09-26 10:21:32
 17  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 3  -20    2021-10-14 08:43:39
 18    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  0    2018-06-18 11:06:49
 19    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  0    2018-07-13 18:41:01
 20    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 5  20    2018-03-28 13:28:41
 21    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2018-06-18 15:06:35
 22    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2019-01-06 17:10:27
 23    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2012-04-12 22:29:02
 24    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2018-06-17 16:51:58
 25    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2019-11-23 17:01:30
 26    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-03-31 17:17:19
 27    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-07-19 09:41:04
 28    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-09-24 08:49:04
 29  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-05-31 15:30:30
 30  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-11-27 15:22:42
 31  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-11-30 13:34:37
 32    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 0  20    2016-10-03 12:02:45
 33    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1  20    2018-03-22 09:09:21
 34    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1  20    2018-05-10 09:07:40
 35    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 2  20    2018-05-08 12:51:20
 36  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 2  0    2022-02-16 13:13:55
 37    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 3  20    2018-06-26 10:23:27
 38    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 3  20    2018-11-14 12:58:15
 39    Ateop, Computer (Break)  Загуба  1 : 3  0    2020-11-27 11:39:36
 40    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 4  20    2016-10-03 11:59:08
 41    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-06 06:56:43
 42    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-16 16:19:16
 43    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-25 09:12:05
 44    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-05-03 12:29:18
 45    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-05-10 07:09:13
 46    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-21 09:26:32
 47    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-27 16:27:35
 48    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-23 10:21:17
 49    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-27 08:59:28
 50    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-05-07 10:31:49