Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 1    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -1 : 9 : 1  50    2010-06-07 00:51:10
 2  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 0 : 4  0    2021-03-18 18:08:53
 3    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 1 : 5  30    2010-05-19 21:14:01
 4    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 2 : -1  50    2009-11-11 17:48:26
 5    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 2 : 2  30    2010-07-07 21:23:25
 6  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 3 : 8  0    2021-01-27 22:00:05
 7    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0 : 2  30    2010-09-27 22:45:04
 8    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0 : 3  30    2012-03-15 20:46:22
 9  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 1 : 1  0    2021-12-25 22:11:32
 10    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 2 : 3 : 1  30    2021-01-01 22:09:56
 11    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 2 : 5 : 9  30    2016-06-12 23:02:35
 12  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> buryiubi-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 0 : 3  0    2021-11-01 19:06:21
 13    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 0 : 7  30    2009-12-20 00:21:34
 14    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 3 : 0  30    2021-01-05 21:22:59
 15    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 4 : 3  30    2020-12-25 21:29:38
 16  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 6 : 2  0    2021-03-19 22:16:02
 17    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 8 : 5  30    2010-08-14 20:38:02
 18    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 0 : 3  30    2010-02-23 20:29:19
 19  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 0 : 6  0    2022-01-28 00:50:07
 20  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 2 : 0  0    2021-10-28 22:25:40
 21  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 7 : 1  0    2021-04-18 22:33:36
 22    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 5 : 8 : 3  30    2020-12-27 21:52:53
 23    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 6 : 2 : 1  30    2010-04-12 20:26:23
 24  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 7 : 5 : 4  0    2021-11-22 23:47:23
 25    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : -5 : -3 : 14  50    2010-09-09 20:35:19
 26  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 2 : -6 : -4  0    2021-05-18 00:41:22
 27    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : -1 : 2  70    2011-06-28 01:32:26
 28    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 2 : 1  50    2011-08-25 21:26:32
 29  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 2 : 10  20    2021-02-10 22:09:16
 30  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 2 : 5  5    2021-10-20 21:18:32
 31  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 7 : 1  5    2022-04-22 23:13:06
 32    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 0 : 1  70    2010-05-28 21:35:14
 33  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 10 : 0  20    2021-03-03 23:49:25
 34    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 2 : 1  50    2010-06-17 23:16:03
 35  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 3 : 1  5    2021-04-29 21:55:44
 36  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 4 : 1  5    2021-11-12 21:06:22
 37    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 4 : 11  50    2011-08-06 20:48:14
 38    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 4 : 2  50    2010-04-17 18:48:00
 39    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 6 : 3  50    2010-06-03 20:40:30
 40    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : -1 : 2  50    2010-05-10 21:43:16
 41    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : -1 : 4  50    2020-11-20 22:08:57
 42  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 0 : 2  5    2021-11-19 20:21:09
 43  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 3 : 2  0    2021-02-25 19:59:05
 44  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 5 : 0  20    2021-02-08 22:42:24
 45  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 7 : 6  0    2021-09-02 18:23:05
 46    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 8 : 5  0    2021-01-21 20:48:15
 47    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 9 : 4  30    2010-12-08 18:49:34
 48    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 0 : 10  50    2020-12-30 23:20:19
 49    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 0 : 6  50    2020-12-14 23:16:19
 50  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 1 : 0  5    2022-02-11 22:44:02