Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-17 10:57:06
 102  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-17 09:15:40
 103  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-06-15 17:42:37
 104  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-06-14 11:55:33
 105  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-14 09:32:53
 106  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-13 09:28:02
 107  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-11 15:37:10
 108  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-11 06:58:53
 109  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-09 14:42:22
 110  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-09 10:56:02
 111  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-07 11:51:48
 112  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-06-04 18:57:45
 113  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-03 12:55:26
 114  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-02 08:11:09
 115  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-05-31 15:30:30
 116  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-31 10:11:40
 117  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:15:09
 118  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:07:17
 119  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-05-28 14:47:03
 120  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-28 14:41:31
 121  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 0  35    2021-05-28 09:35:32
 122  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 11:48:29
 123  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 08:37:58
 124  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-23 16:37:50
 125  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-19 07:31:09
 126  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-18 14:26:32
 127  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-18 08:17:33
 128  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  -20    2021-05-15 13:51:33
 129  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-14 14:32:19
 130  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-05-14 14:23:54
 131  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-05-14 14:14:07
 132  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-05-12 17:36:16
 133  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-10 17:28:15
 134  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-07 11:58:52
 135  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-06 14:47:08
 136  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-05-05 16:58:36
 137  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-03 15:49:13
 138  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-01 09:43:33
 139  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-04-30 11:46:37
 140  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-04-29 17:16:32
 141  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-29 08:13:13
 142  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-28 09:58:00
 143  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-04-26 12:31:27
 144  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-25 11:14:48
 145  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-24 14:14:37
 146  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 13:13:01
 147  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 09:18:50
 148  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-22 13:42:55
 149  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-21 10:38:18
 150  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-20 12:52:16