Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-22 11:56:06
 102    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-23 12:07:36
 103    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 12:20:34
 104    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-23 12:29:43
 105    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 17:37:50
 106    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-25 12:27:01
 107    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-26 11:22:01
 108    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 0  20    2018-03-26 11:26:42
 109    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 11:38:28
 110    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 16:21:59
 111    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-27 15:55:46
 112    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-27 16:04:34
 113    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-27 16:11:21
 114    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-27 16:17:38
 115    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-28 09:07:58
 116    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-28 09:18:23
 117    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-28 13:00:19
 118    Ateop, Computer (Break)  Загуба  5 : 2  0    2018-03-28 13:06:03
 119    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 5  20    2018-03-28 13:28:41
 120    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-03-29 09:13:21
 121    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 5  20    2018-03-29 09:22:16
 122    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-29 15:46:10
 123    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-30 17:48:57
 124    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 07:50:42
 125    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 18:08:47
 126    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-03 07:26:30
 127    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-03 15:14:22
 128    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-05 11:29:03
 129    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-06 06:56:43
 130    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-10 12:17:54
 131    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-10 16:44:06
 132    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-04-11 11:21:15
 133    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  5 : 0  20    2018-04-11 11:28:41
 134    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-11 15:34:54
 135    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-12 12:24:37
 136    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-13 08:43:42
 137    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-13 12:12:55
 138    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-13 12:28:34
 139    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-13 12:37:11
 140    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-15 14:14:27
 141    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-16 10:47:16
 142    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-16 11:26:52
 143    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-16 16:19:16
 144    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-17 11:21:09
 145    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-17 11:29:40
 146    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 11:40:54
 147    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-17 13:15:11
 148    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 17:24:16
 149    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-18 14:58:53
 150    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-18 15:11:01