Резултати от игрите

Потребителско име: iscar, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  78 : 236  0    2021-02-12 19:13:39
 102  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  160 : 128  30    2021-02-12 20:20:56
 103  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  161 : 73  30    2021-02-13 09:16:49
 104  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  200 : 121  30    2021-02-13 13:58:04
 105  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  130 : 168  0    2021-02-13 14:14:58
 106  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  152 : 54  30    2021-02-14 11:15:39
 107  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  153 : 45  30    2021-02-14 16:40:58
 108  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  160 : 134  30    2021-02-14 17:06:08
 109  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  153 : 82  30    2021-02-14 22:07:34
 110  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  178 : 97  30    2021-02-14 22:26:39
 111  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  130 : 285  0    2021-02-14 23:01:19
 112  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  180 : 130  30    2021-02-15 09:22:16
 113  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  170 : 107  30    2021-02-15 10:04:56
 114  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  152 : 69  30    2021-02-15 10:29:32
 115  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  153 : 130  30    2021-02-15 17:01:22
 116  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  158 : 79  30    2021-02-15 19:30:22
 117  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  33 : 180  0    2021-02-15 19:33:34
 118  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  157 : 98  30    2021-02-15 19:52:44
 119  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  154 : 76  30    2021-02-16 19:47:50
 120  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  171 : 43  30    2021-02-17 10:03:25
 121  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  156 : 168  0    2021-02-17 16:23:38
 122  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  67 : 155  0    2021-02-17 20:55:43
 123  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  155 : 121  30    2021-02-17 22:08:01
 124  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  164 : 32  30    2021-02-17 22:39:09
 125  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  167 : 104  30    2021-02-18 09:11:58
 126  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  160 : 116  30    2021-02-20 13:18:50
 127  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  152 : 74  30    2021-02-20 14:37:34
 128  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  0 : 179  0    2021-02-21 18:58:36
 129  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  162 : 100  30    2021-02-21 21:42:09
 130  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  151 : 60  30    2021-02-22 10:18:02
 131  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  154 : 140  30    2021-02-22 19:16:06
 132  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  164 : 158  30    2021-02-22 21:02:33
 133  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  91 : 167  0    2021-02-22 21:58:17
 134  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  190 : 128  30    2021-02-24 10:16:52
 135  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  160 : 84  30    2021-02-24 16:34:33
 136  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  202 : 158  30    2021-02-25 09:04:52
 137  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  175 : 167  30    2021-02-25 19:22:58
 138  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  188 : 51  30    2021-02-26 09:00:15
 139  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  52 : 152  0    2021-02-26 09:26:50
 140  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  151 : 80  30    2021-03-01 21:13:22
 141  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  160 : 55  30    2021-03-03 09:45:05
 142  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  159 : 46  30    2021-03-03 20:24:36
 143  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  80 : 216  0    2021-03-04 12:48:50
 144  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  154 : 136  30    2021-03-04 19:05:52
 145  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  159 : 79  30    2021-03-05 11:33:08
 146  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  175 : 20  30    2021-03-05 21:05:11
 147  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  92 : 168  0    2021-03-05 21:21:15
 148  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  167 : 47  30    2021-03-05 22:31:01
 149  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  26 : 168  0    2021-03-09 12:02:11
 150  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  211 : 124  30    2021-03-09 14:32:27