Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-03 15:14:22
 102    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-05 11:29:03
 103    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-06 06:56:43
 104    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-10 12:17:54
 105    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-10 16:44:06
 106    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-11 15:34:54
 107    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-12 12:24:37
 108    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-13 08:43:42
 109    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-13 12:12:55
 110    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-13 12:28:34
 111    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-13 12:37:11
 112    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-15 14:14:27
 113    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-16 10:47:16
 114    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-16 11:26:52
 115    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-16 16:19:16
 116    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-17 11:21:09
 117    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-17 11:29:40
 118    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 11:40:54
 119    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-17 13:15:11
 120    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 17:24:16
 121    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-18 14:58:53
 122    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-18 15:11:01
 123    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-19 09:14:27
 124    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-19 09:18:58
 125    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-19 09:29:03
 126    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-19 13:24:33
 127    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-19 16:16:27
 128    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-20 08:39:57
 129    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-20 11:28:55
 130    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-24 08:21:15
 131    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-25 09:12:05
 132    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-25 09:20:54
 133    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-25 11:55:43
 134    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-25 16:04:50
 135    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-26 14:08:39
 136    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-26 14:18:28
 137    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 10:20:22
 138    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-27 10:36:21
 139    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 13:00:22
 140    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-28 16:15:06
 141    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-28 16:21:59
 142    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-30 11:11:22
 143    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 08:16:14
 144    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-02 09:18:49
 145    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 15:46:57
 146    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-05-02 15:55:12
 147    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-03 07:19:27
 148    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-03 09:07:12
 149    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-03 09:15:17
 150    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-05-03 12:29:18