Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    Ateop, Computer  Победа  12 : 4  35    2020-02-01 14:39:34
 102    Ateop, Computer  Победа  12 : 2  35    2020-02-01 19:18:44
 103    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-02-02 07:45:18
 104    Ateop, Computer  Победа  12 : 8  35    2020-02-03 10:30:29
 105    Ateop, Computer  Победа  11 : 9  35    2020-02-04 10:26:15
 106    Ateop, Computer  Победа  12 : 2  35    2020-02-05 15:32:50
 107    Ateop, Computer  Победа  12 : 1  35    2020-02-06 09:16:11
 108    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-02-07 15:28:24
 109    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-02-08 10:02:22
 110    Ateop, Computer  Победа  13 : 6  35    2020-02-08 19:01:55
 111    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-02-11 06:59:14
 112    Ateop, Computer  Победа  13 : 2  35    2020-02-11 14:33:34
 113    Ateop, Computer  Победа  13 : 6  35    2020-02-12 14:29:31
 114    Ateop, Computer  Победа  12 : 8  35    2020-02-16 17:37:14
 115    Ateop, Computer  Победа  12 : 6  35    2020-02-17 06:59:04
 116    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-02-17 12:19:28
 117    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-02-17 13:47:10
 118    Ateop, Computer  Победа  12 : 7  35    2020-02-18 07:05:33
 119    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-02-19 12:48:18
 120    Ateop, Computer  Загуба  9 : 11  20    2020-02-19 17:15:15
 121    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-02-20 13:26:48
 122    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-02-20 20:00:12
 123    Ateop, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-02-23 08:28:01
 124    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-02-23 19:25:48
 125    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-02-24 09:23:35
 126    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-02-24 13:23:00
 127    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-02-24 15:20:44
 128    Ateop, Computer  Победа  12 : 2  35    2020-02-25 07:03:14
 129    Ateop, Computer  Победа  11 : 0  35    2020-02-25 12:23:45
 130    Ateop, Computer  Победа  12 : 7  35    2020-02-25 14:19:22
 131    Ateop, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-02-25 15:18:44
 132    Ateop, Computer  Победа  12 : 7  35    2020-02-26 06:59:46
 133    Ateop, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-02-27 13:37:04
 134    Ateop, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-02-28 08:24:09
 135    Ateop, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-03-01 12:47:08
 136    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-03-01 14:30:03
 137    Ateop, Computer  Победа  13 : 0  35    2020-03-02 06:59:50
 138    Ateop, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-03-02 08:53:17
 139    Ateop, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-03-02 14:43:54
 140    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-03-02 15:24:13
 141    Ateop, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-03-02 17:18:09
 142    Ateop, Computer  Победа  12 : 7  35    2020-03-03 09:13:50
 143    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-03-03 11:54:47
 144    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-03-05 07:14:14
 145    Ateop, Computer  Победа  12 : 2  35    2020-03-05 15:05:08
 146    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-03-06 09:03:11
 147    Ateop, Computer  Победа  11 : 9  35    2020-03-07 15:45:50
 148    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-03-08 11:39:35
 149    Ateop, Computer  Победа  12 : 2  35    2020-03-09 17:19:21
 150    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-03-11 08:01:26