Резултати от игрите

Потребителско име: MANOLKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-11 23:35:16
 102    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-12 23:21:48
 103    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-13 23:38:07
 104    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-14 14:41:44
 105    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-17 16:56:26
 106    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-18 21:26:13
 107    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-19 21:00:15
 108    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-21 19:39:07
 109    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-09-23 20:57:42
 110    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-25 23:04:27
 111    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-26 22:31:20
 112    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-27 22:45:10
 113    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-28 21:14:13
 114    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-29 00:05:24
 115    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-29 14:17:25
 116    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-30 23:08:03
 117    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-10-01 16:43:57
 118    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-01 20:06:56
 119    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-02 21:14:03
 120    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-04 21:58:09
 121    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-05 13:46:26
 122    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-05 21:48:45
 123    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-06 21:54:16
 124    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-07 23:04:01
 125    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-09 19:47:18
 126    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-09 23:47:27
 127    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-11 17:37:20
 128    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-11 22:26:58
 129    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-12 22:35:06
 130    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-10-15 22:01:03
 131    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-16 11:30:40
 132    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-16 18:05:22
 133    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-16 22:10:20
 134    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-10-16 23:43:12
 135    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-17 22:29:02
 136    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-19 22:20:08
 137    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-20 21:38:12
 138    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 17:12:14
 139    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 18:01:09
 140    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-21 18:06:01
 141    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 22:41:13
 142    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-22 14:01:46
 143    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-22 21:13:21
 144    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-23 22:15:09
 145    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-24 14:00:52
 146    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-26 00:04:36
 147    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-26 17:25:58
 148    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-26 18:08:23
 149    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-27 18:22:20
 150    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-28 22:42:48