Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-19 01:27:26
 102    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-19 01:32:56
 103    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-19 01:37:34
 104    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-19 01:43:30
 105    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-19 01:49:04
 106    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-19 01:54:13
 107    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-19 01:58:58
 108    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-19 02:03:41
 109    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-19 02:08:24
 110    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-19 02:12:46
 111    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-19 02:17:33
 112    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-19 02:21:59
 113    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-19 02:27:15
 114    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-19 02:32:24
 115    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-19 02:37:03
 116    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-19 02:42:28
 117    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-19 02:47:37
 118    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-19 02:52:36
 119    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-19 02:57:28
 120    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-19 03:02:22
 121    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-19 03:06:28
 122    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-19 03:11:03
 123    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-19 03:16:47
 124    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-19 03:21:53
 125    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-19 03:27:13
 126    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-20 01:41:55
 127    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-20 01:48:08
 128    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-20 01:53:05
 129    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-20 01:59:32
 130    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-20 02:04:11
 131    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-20 02:09:47
 132    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-20 02:14:55
 133    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-20 02:18:59
 134    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-20 02:24:25
 135    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-20 02:29:02
 136    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-20 02:33:46
 137    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-20 02:38:18
 138    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-20 02:44:09
 139    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-20 02:49:40
 140    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-20 02:55:16
 141    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-20 03:00:30
 142    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-20 03:05:43
 143    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-20 03:11:18
 144    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-20 03:16:58
 145    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-20 03:21:20
 146    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-20 03:25:46
 147    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-20 03:30:40
 148    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-20 03:36:27
 149    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-20 03:40:31
 150    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-20 03:45:12