Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-06-07 14:47:19
 102  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-06-07 14:49:44
 103  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-06-14 16:31:46
 104  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-06-14 16:36:07
 105  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  50    2021-07-21 14:49:26
 106  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  53    2021-09-27 14:33:29
 107  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  58    2021-09-27 14:36:14
 108  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-09-27 14:39:09
 109  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  53    2021-09-27 14:42:31
 110  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  58    2021-09-27 14:44:55
 111  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-09-27 14:48:04
 112  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  53    2021-09-27 14:51:20
 113  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  53    2021-09-27 14:54:31
 114  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  53    2021-09-27 14:58:38
 115  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-10-21 13:24:14
 116  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-10-21 13:27:51
 117  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-10-21 13:30:23
 118  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-10-21 13:33:16
 119  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2021-11-01 16:02:13
 120  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2021-11-01 16:05:25
 121  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-11-01 16:08:53
 122  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-11-01 16:12:52
 123  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2021-11-01 16:16:05
 124  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-11-01 16:19:21
 125  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-11-11 16:35:46
 126  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2021-11-11 16:38:38
 127  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-11-11 16:41:08
 128  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-11-11 16:45:06
 129  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 2  -5    2021-11-11 16:48:09
 130  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-11-11 16:51:58
 131  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2021-11-15 13:13:05
 132  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-11-15 13:15:51
 133  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2021-12-03 13:22:24
 134  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-12-03 13:25:51
 135  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-12-03 13:29:17
 136  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2021-12-03 13:32:37
 137  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2021-12-03 13:36:48
 138  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  54    2021-12-03 13:39:38
 139  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2021-12-03 14:13:11
 140  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2021-12-07 16:09:53
 141  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-12-13 16:09:45
 142  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-12-13 16:13:48
 143  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2021-12-14 15:58:48
 144  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2021-12-14 16:02:22
 145  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-07 13:39:27
 146  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-07 13:43:00
 147  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-07 13:45:50
 148  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-07 13:49:39
 149  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 16:12:16
 150  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  54    2022-01-12 16:15:23