Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-07 11:51:48
 102  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-09 10:56:02
 103  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-09 14:42:22
 104  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-11 06:58:53
 105  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-11 15:37:10
 106  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-13 09:28:02
 107  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-14 09:32:53
 108  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-06-14 11:55:33
 109  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-06-15 17:42:37
 110  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-17 09:15:40
 111  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-17 10:57:06
 112  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-18 16:20:34
 113  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-21 09:51:28
 114  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-06-22 09:52:01
 115  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-22 10:00:12
 116  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-23 10:59:23
 117  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-23 11:08:44
 118  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-23 15:13:04
 119  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-06-23 15:20:43
 120  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-25 10:59:52
 121  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-28 10:11:44
 122  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-06-29 08:39:51
 123  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-29 11:04:06
 124  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-30 08:34:47
 125  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-06-30 12:08:53
 126  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  4 : 2  -20    2021-07-01 15:56:03
 127  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-07-04 17:02:22
 128  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-05 10:00:37
 129  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-07-05 10:35:01
 130  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-07-06 08:16:39
 131  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-07-06 11:57:50
 132  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-07-07 14:53:14
 133  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-07-08 15:30:12
 134  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-11 12:38:02
 135  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-07-13 18:19:57
 136  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-07-15 19:46:03
 137  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-07-17 10:44:30
 138  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-07-19 08:29:00
 139  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-19 12:24:28
 140  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-07-20 14:05:52
 141  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-21 08:43:02
 142  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-07-21 17:29:24
 143  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-07-22 12:21:21
 144  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-02 08:35:24
 145  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-08-03 11:42:33
 146  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-03 11:58:29
 147  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-08-03 16:40:29
 148  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-05 13:13:33
 149  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-08-06 14:17:56
 150  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-08-11 12:06:39