Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-10-18 11:44:26
 102  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-10-28 15:40:42
 103  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-10-29 13:12:22
 104  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-10-30 11:34:01
 105  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-04 13:44:23
 106  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-11-08 12:28:31
 107  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-11-09 12:17:51
 108  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-11-10 10:29:21
 109  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 2  25    2021-11-13 11:54:31
 110  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-11-14 11:40:54
 111  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 8  0    2021-11-15 15:11:23
 112  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-11-17 10:29:41
 113  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-11-17 14:57:58
 114  clk, Computer  clk, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 2  0    2021-11-18 12:06:24
 115  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-11-21 10:54:55
 116  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-11-22 09:29:47
 117  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  -20    2021-11-26 19:52:29
 118  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-28 15:42:14
 119  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-12-01 10:48:39
 120  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-12-02 10:25:56
 121  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-12-04 10:34:50
 122  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-12-04 14:08:18
 123  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-12-05 12:43:32
 124  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-12-07 11:19:00
 125  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-08 11:44:47
 126  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-12-09 12:51:50
 127  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 2  25    2021-12-10 10:41:53
 128  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-12-11 12:21:26
 129  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  6 : 1  -20    2021-12-15 12:20:26
 130  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-12-18 10:49:37
 131  clk, Computer  clk, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 1  -20    2021-12-19 13:38:56
 132  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-12-21 11:42:05
 133  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-12-22 11:23:08
 134  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 1  25    2021-12-23 12:41:55
 135  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  4 : 3  -20    2021-12-25 13:31:25
 136  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 8  0    2021-12-28 10:53:17
 137  clk, Computer  clk, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 1  0    2022-01-05 09:50:36
 138  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2022-01-07 13:19:10
 139  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2022-01-08 10:44:35
 140  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 7  0    2022-01-09 12:18:32
 141  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-01-12 12:05:56
 142  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-01-13 09:02:15
 143  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 0  25    2022-01-14 09:56:42
 144  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2022-01-15 11:12:25
 145  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-01-16 12:02:38
 146  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2022-01-17 10:05:06
 147  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-01-19 13:14:54
 148  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 3  25    2022-01-21 11:09:52
 149  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-01-23 13:30:53
 150  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2022-01-27 13:18:37