Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-15 13:22:43
 102  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-27 10:10:39
 103  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-27 10:13:14
 104  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-29 13:56:22
 105  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-29 14:01:27
 106  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-02 10:38:26
 107  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-02 10:41:16
 108  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-02 11:42:52
 109  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-02 13:14:00
 110  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-08-02 13:55:48
 111  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-03 10:27:02
 112  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-03 14:45:50
 113  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-03 14:48:03
 114  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-03 14:52:41
 115  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-04 13:30:25
 116  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-04 13:34:47
 117  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-09 10:24:47
 118  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-17 13:24:21
 119  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-17 13:30:18
 120  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-17 13:32:43
 121  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-10-06 15:12:04
 122  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-06 15:15:12
 123  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-10-07 11:23:30
 124  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-08 10:47:52
 125  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-08 11:11:02
 126  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-08 14:06:29
 127  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-11 15:04:28
 128  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-11 15:06:35
 129  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-10-12 10:37:22
 130  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-12 10:47:45
 131  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-12 13:53:47
 132  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-12 13:57:18
 133  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-12 14:01:26
 134  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-13 13:38:35
 135  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-13 13:41:04
 136  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-13 13:47:04
 137  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-14 13:15:56
 138  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-14 13:18:45
 139  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-16 18:25:49
 140  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-16 18:28:22
 141  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-16 18:31:37
 142  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-16 18:35:42
 143  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-19 10:17:57
 144  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-19 10:24:37
 145  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-10-19 10:27:17
 146  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-10-19 10:31:26
 147  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-10-19 10:35:11
 148  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-01 10:08:19
 149  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-11-01 10:11:02
 150  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-11-01 10:13:18