Резултати от игрите

Потребителско име: MANOLKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-10 23:34:50
 102    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-11 23:35:16
 103    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-12 23:21:48
 104    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-13 23:38:07
 105    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-14 14:41:44
 106    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-17 16:56:26
 107    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-18 21:26:13
 108    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-19 21:00:15
 109    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-21 19:39:07
 110    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-09-23 20:57:42
 111    MaNoLkA, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2019-09-24 21:35:37
 112    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-25 23:04:27
 113    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-26 22:31:20
 114    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-27 22:45:10
 115    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-28 21:14:13
 116    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-29 00:05:24
 117    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-29 14:17:25
 118    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-30 23:08:03
 119    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-10-01 16:43:57
 120    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-01 20:06:56
 121    MaNoLkA, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2019-10-01 20:47:37
 122    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-02 21:14:03
 123    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-04 21:58:09
 124    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-05 13:46:26
 125    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-05 21:48:45
 126    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-06 21:54:16
 127    MaNoLkA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-10-07 23:00:22
 128    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-07 23:04:01
 129    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-09 19:47:18
 130    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-09 23:47:27
 131    MaNoLkA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-10-10 23:40:53
 132    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-11 17:37:20
 133    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-11 22:26:58
 134    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-12 22:35:06
 135    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-10-15 22:01:03
 136    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-16 11:30:40
 137    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-16 18:05:22
 138    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-16 22:10:20
 139    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-10-16 23:43:12
 140    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-17 22:29:02
 141    MaNoLkA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-10-18 22:33:10
 142    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-19 22:20:08
 143    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-20 21:38:12
 144    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 17:12:14
 145    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 18:01:09
 146    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-21 18:06:01
 147    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 22:41:13
 148    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-22 14:01:46
 149    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-22 21:13:21
 150    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-23 22:15:09