Резултати от игрите

Потребителско име: kuhmag, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-06-14 18:13:20
 102    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-06-14 18:36:35
 103    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-06-14 20:13:31
 104    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-06-14 20:28:46
 105    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-08-23 18:38:35
 106    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-09-01 21:34:48
 107    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-09-06 19:59:02
 108    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-09-22 13:32:30
 109    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-10-11 10:07:12
 110    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-10-11 13:26:53
 111    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-11-20 18:21:11
 112    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-08 15:10:59
 113    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-08 18:36:23
 114    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-11 13:03:03
 115    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-13 14:16:36
 116    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-15 11:53:15
 117    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-17 10:44:47
 118    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-17 13:12:22
 119    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-17 16:16:06
 120    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-18 17:18:27
 121    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-19 17:05:59
 122    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-20 18:20:14
 123    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-20 19:26:23
 124    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-23 13:13:01
 125    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-23 18:36:49
 126    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-27 13:26:21
 127    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2015-12-30 15:51:49
 128    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2015-12-31 14:58:41
 129    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-02 22:59:36
 130    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-08 17:47:32
 131    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-09 18:15:25
 132    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-11 11:26:40
 133    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-11 11:58:24
 134    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-12 11:43:17
 135    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-12 11:59:01
 136    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-12 12:35:20
 137    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-13 09:16:58
 138    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-14 17:44:43
 139    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-15 11:31:04
 140    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-15 15:01:27
 141    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-16 11:07:41
 142    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-17 12:13:27
 143    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-19 20:26:23
 144    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1  90    2016-01-20 12:56:21
 145    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-21 12:48:18
 146    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-23 16:45:47
 147    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-24 12:08:11
 148    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-25 20:11:37
 149    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-26 14:56:12
 150    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-01-28 13:21:41