Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2019-08-22 17:30:59
 102    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-08-23 18:16:56
 103    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-10-13 14:30:09
 104    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-10-20 08:56:13
 105    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-11-03 11:45:22
 106    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-12 13:44:12
 107    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-11-12 14:15:08
 108    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-15 10:13:01
 109    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-15 11:04:10
 110    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-11-15 12:54:59
 111    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-16 14:54:44
 112    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-11-19 07:04:49
 113    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-11-19 19:47:56
 114    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-11-20 09:23:07
 115    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-30 18:45:03
 116    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-12-02 08:39:46
 117    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-12-10 12:50:01
 118    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-10 14:26:42
 119    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-12-10 15:43:16
 120    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-11 10:11:16
 121    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2019-12-12 08:27:03
 122    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-23 08:57:50
 123    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-27 11:25:01
 124    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2019-12-31 15:59:14
 125    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-01-04 11:10:42
 126    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-01-08 09:23:29
 127    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-02-19 13:52:17
 128    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-02 17:25:45
 129    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2020-03-08 11:49:06
 130    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-03-09 08:48:21
 131    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-03-12 11:14:16
 132    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-15 13:31:46
 133    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-19 08:48:55
 134    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-04-09 12:27:11
 135    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-04-13 14:05:46
 136    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-04-28 11:29:02
 137    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-05-27 13:25:03
 138    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-13 13:25:52
 139    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-14 14:53:56
 140    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-06-30 10:44:40
 141    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-02 09:43:51
 142    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-07-06 14:08:12
 143    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-07 10:39:09
 144    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-22 17:25:06
 145    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-29 13:56:29
 146    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-07-30 10:20:39
 147    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-31 14:52:12
 148    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-05 13:15:06
 149    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-08-11 11:54:50
 150    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-13 11:22:19