Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-07-22 12:21:21
 102  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-02 08:35:24
 103  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-03 11:58:29
 104  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-08-03 16:40:29
 105  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-05 13:13:33
 106  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-08-06 14:17:56
 107  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-08-13 07:25:13
 108  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-08-15 17:03:38
 109  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-08-19 15:17:33
 110  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-02 13:51:48
 111  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-09-02 14:11:23
 112  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-04 14:55:44
 113  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-09-04 15:04:58
 114  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-09-04 15:14:17
 115  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-09-07 09:50:34
 116  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-09 13:16:45
 117  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-09 16:49:24
 118  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-12 16:15:11
 119  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-14 11:06:22
 120  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-16 12:19:25
 121  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-09-16 14:26:19
 122  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-17 09:49:24
 123  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-23 15:23:50
 124  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-25 15:15:35
 125  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-26 14:44:53
 126  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-29 09:54:18
 127  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-30 14:52:21
 128  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-10-05 14:27:12
 129  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-10-07 13:35:42
 130  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-11-20 16:52:22
 131  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-11-20 17:22:12
 132  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-21 10:52:17
 133  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-11-23 09:27:45
 134  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-23 14:49:25
 135  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-11-24 11:52:16
 136  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-11-27 15:22:42
 137  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-11-30 13:34:37
 138  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-07 09:53:02
 139  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-08 17:15:07
 140  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-12-13 11:48:17
 141  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-12-22 11:22:21
 142  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-01-11 10:14:42
 143  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-01-22 10:16:38
 144  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-01-22 11:51:27
 145  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-01-22 15:32:00
 146  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-01-25 09:11:33
 147  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 2  0    2022-01-25 09:16:47
 148  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-02-01 09:33:18
 149  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-02-01 11:56:34
 150  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-02-02 15:19:26