Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-05 23:03:02
 102  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-03-05 23:10:15
 103  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-05 23:15:19
 104  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-05 23:20:16
 105  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-05 23:25:42
 106  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-03-05 23:32:28
 107  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 3  0    2021-03-05 23:36:56
 108  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-03-05 23:47:02
 109  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-03-05 23:53:08
 110  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-03-05 23:57:36
 111  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  0    2021-03-06 00:03:34
 112  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-06 00:10:03
 113  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-06 00:18:04
 114  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  0    2021-03-06 00:20:22
 115  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-03-06 00:27:50
 116  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 0  0    2021-03-06 00:30:22
 117  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-06 00:36:17
 118  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-06 00:38:43
 119  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  0    2021-03-06 00:44:53
 120  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-06 00:50:44
 121  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 9  0    2021-03-06 00:58:19
 122  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  2 : 11  0    2021-03-06 01:00:56
 123  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 2  0    2021-03-06 01:04:39
 124  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-06 01:10:00
 125  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  0    2021-03-06 01:17:09
 126  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-03-06 01:19:54
 127  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-06 01:25:55
 128  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-03-06 01:28:55
 129  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-03-06 01:35:35
 130  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 13  0    2021-03-06 01:41:21
 131  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 0  0    2021-03-06 19:40:48
 132  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 10  0    2021-03-07 00:28:58
 133  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-07 00:33:07
 134  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-07 00:37:47
 135  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  0    2021-03-07 00:41:06
 136  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-03-07 00:47:59
 137  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  0    2021-03-07 05:27:35
 138  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-03-07 05:31:16
 139  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-09 18:35:21
 140  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-13 17:44:28
 141  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-07-07 09:40:45
 142  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-11-04 00:43:06
 143  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-11-04 00:59:27
 144  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-11-04 01:06:23
 145  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-11-06 21:21:33
 146  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-11-06 21:39:34
 147  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-11-06 21:45:56
 148  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-11-06 21:56:21
 149  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-11-06 22:24:18
 150  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-11-06 22:34:49