Резултати от игрите

Потребителско име: kuhmag, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-02-09 13:52:58
 102    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-02-11 12:58:41
 103    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-02-11 14:18:05
 104    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-02-15 11:06:48
 105    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-02-15 11:24:31
 106    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-02-16 17:10:40
 107    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-04-26 21:59:47
 108    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-04-27 20:27:10
 109    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-05-02 13:12:59
 110    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-05-12 10:29:08
 111    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-05-13 23:24:42
 112    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-05-25 18:49:12
 113    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-06-04 19:21:02
 114    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-06-09 10:56:02
 115    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-06-15 12:54:50
 116    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-06-30 21:08:20
 117    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-07-19 16:18:40
 118    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-07-22 13:18:25
 119    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-07-22 14:40:22
 120    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-07-30 09:54:00
 121    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-08-12 13:55:10
 122    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-08-17 11:11:44
 123    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-08-21 18:16:55
 124    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-08-22 11:06:00
 125    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-09-09 11:15:55
 126    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-09-14 16:48:17
 127    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-09-21 10:37:56
 128    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-09-22 13:50:14
 129    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-09-29 09:07:53
 130    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-10-04 09:34:44
 131    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-10-10 09:34:05
 132    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-10-21 14:22:57
 133    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-10-24 09:51:48
 134    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-12-03 18:25:23
 135    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-12-06 14:08:49
 136    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2016-12-23 17:19:49
 137    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4  0    2020-12-03 17:33:37
 138    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  4  30    2015-03-15 17:30:40
 139    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2015-03-26 11:16:22
 140    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2015-03-31 18:54:26
 141    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2015-03-31 19:05:36
 142    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2015-04-07 16:18:48
 143    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2015-05-01 14:01:10
 144    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  4  30    2015-05-09 13:14:59
 145    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2015-05-09 17:57:27
 146    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  4  30    2015-06-09 12:36:55
 147    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2016-06-19 11:52:21
 148    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  4  30    2016-10-13 18:10:48
 149    bobule-> rymenxi-> kuhmag-> Computer  Загуба  3  50    2011-03-10 19:43:02
 150    kuhmag-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2  70    2016-10-01 10:53:05