Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -16 : 19 : -3  0    2021-10-18 19:09:04
 102  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -23 : 14 : 9  0    2021-10-23 20:25:00
 103  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 18 : -6  0    2021-10-30 11:38:46
 104  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 1 : 9  0    2021-11-01 19:31:35
 105  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2021-11-13 04:05:23
 106  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 9 : -2  0    2021-11-16 15:36:35
 107  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -5 : 3 : 2  0    2021-11-27 18:27:26
 108  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : 1 : 3  0    2021-12-02 21:56:57
 109  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 3 : 9  0    2021-12-16 18:16:03
 110  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 17 : -5  0    2021-12-25 19:40:37
 111  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -13 : -3 : 16  0    2021-12-29 14:06:20
 112  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -5 : 9 : -4  0    2021-12-29 15:58:39
 113  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 9 : -2  0    2021-12-30 11:50:48
 114  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 5 : 2  0    2021-12-30 20:37:26
 115  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -9 : -6 : 15  0    2022-01-02 09:27:52
 116  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : -1 : 5  0    2022-01-17 17:36:40
 117  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : 5 : -1  0    2022-02-02 13:51:57
 118  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 2 : 8  0    2022-02-03 12:20:19
 119  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -9 : 13 : -4  0    2022-02-06 14:28:04
 120  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -8 : 4 : 4  0    2022-02-19 16:16:17
 121  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 5 : -2  0    2022-03-24 18:41:34
 122  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 1 : 6  0    2022-03-26 13:59:59
 123  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 0 : 3  0    2022-04-03 09:36:26
 124  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 13 : -3  0    2022-04-04 14:08:58
 125  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 7 : 3  0    2022-04-06 15:27:23
 126  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -8 : 9 : -1  0    2022-04-06 20:13:52
 127  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -8 : 10 : -2  0    2022-05-14 12:28:11
 128  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : -6 : 13  0    2022-05-17 17:51:50
 129  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -9 : 5 : 4  0    2022-06-21 19:16:59
 130  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  8 : -1 : -7  0    2022-07-23 22:24:29
 131  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -6 : -2 : 8  0    2022-07-24 14:39:02
 132  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 15 : -17  5    2021-08-17 19:43:00
 133  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -5 : 6  5    2021-08-19 20:10:48
 134  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  10 : 15 : -25  5    2021-08-22 19:45:27
 135  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 14 : -11  5    2021-08-25 20:34:52
 136  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 4 : -5  5    2021-08-25 21:59:56
 137  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : -2  5    2021-09-01 11:00:26
 138  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 8 : -11  5    2021-09-03 10:48:54
 139  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 15 : -13  5    2021-09-05 20:54:09
 140  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -16 : 17  5    2021-09-06 16:48:25
 141  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 6 : -8  5    2021-09-10 19:59:00
 142  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 18 : -16  5    2021-09-14 18:29:05
 143  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : -14 : 25  5    2021-09-18 11:40:59
 144  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 5 : -7  5    2021-09-18 16:38:45
 145  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  5 : -11 : 6  5    2021-09-19 13:50:40
 146  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 6 : -3  5    2021-09-19 18:21:05
 147  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : -7 : 14  5    2021-09-28 19:41:35
 148  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 13 : -17  5    2021-09-30 16:25:18
 149  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 3 : -4  5    2021-09-30 19:56:15
 150  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -5 : 3  5    2021-10-02 17:20:43