Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-04-23 17:14:34
 102    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-04-26 12:05:44
 103    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-04-27 17:48:10
 104    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-04-30 17:11:33
 105    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-05-14 10:02:32
 106    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-08-17 11:35:46
 107    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-08-20 17:48:09
 108    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-08-21 17:58:14
 109    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2019-08-22 17:30:59
 110    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-08-23 18:16:56
 111    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-10-13 14:30:09
 112    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-10-20 08:56:13
 113    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-11-03 11:45:22
 114    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-12 13:44:12
 115    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-11-12 14:15:08
 116    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-15 10:13:01
 117    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-15 11:04:10
 118    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-11-15 12:54:59
 119    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-16 14:54:44
 120    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-11-19 07:04:49
 121    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-11-19 19:47:56
 122    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-11-20 09:23:07
 123    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-30 18:45:03
 124    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-12-02 08:39:46
 125    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-12-10 12:50:01
 126    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-10 14:26:42
 127    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-12-10 15:43:16
 128    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-11 10:11:16
 129    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2019-12-12 08:27:03
 130    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-23 08:57:50
 131    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-27 11:25:01
 132    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2019-12-31 15:59:14
 133    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-01-04 11:10:42
 134    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-01-08 09:23:29
 135    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-02-19 13:52:17
 136    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-02 17:25:45
 137    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2020-03-08 11:49:06
 138    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-03-09 08:48:21
 139    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-03-12 11:14:16
 140    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-15 13:31:46
 141    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-19 08:48:55
 142    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-04-09 12:27:11
 143    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-04-13 14:05:46
 144    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-04-28 11:29:02
 145    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-05-27 13:25:03
 146    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-13 13:25:52
 147    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-14 14:53:56
 148    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-06-30 10:44:40
 149    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-02 09:43:51
 150    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-07-06 14:08:12