Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-05 18:58:19
 102    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-12 11:49:38
 103    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-13 17:16:20
 104    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-22 19:59:27
 105    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-12-25 14:24:01
 106    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-26 13:18:32
 107    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-30 12:31:12
 108    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-03 12:31:37
 109    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-04 14:32:06
 110    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-01-09 14:06:06
 111    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-01-10 15:26:58
 112    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-15 16:22:33
 113    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-16 19:11:51
 114    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-19 17:48:56
 115    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-28 12:06:21
 116    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-31 14:53:04
 117    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-02 18:39:09
 118    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-11 19:38:51
 119    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-12 10:14:53
 120    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-20 11:02:15
 121    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-27 20:03:07
 122    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-16 13:25:54
 123    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-17 19:32:46
 124    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-19 15:57:29
 125    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-23 15:48:06
 126    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-23 17:45:58
 127    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 17:39:41
 128    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-05 19:21:12
 129    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-04-07 20:13:00
 130    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-03 18:33:49
 131    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-05-09 18:29:23
 132    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-14 18:17:39
 133    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-16 14:34:36
 134    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-17 16:08:55
 135    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-18 10:01:53
 136    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-19 15:36:40
 137    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-31 11:39:40
 138    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-10 17:08:30
 139    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-11 16:03:49
 140    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-16 12:26:25
 141    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-23 18:27:14
 142    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-05 14:10:16
 143    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-08 13:28:15
 144    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-08 19:02:19
 145    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-12 17:10:34
 146    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-25 20:15:42
 147    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-07-26 18:19:25
 148    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-12 14:05:22
 149    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-13 11:08:01
 150    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-19 21:00:01