Резултати от игрите

Потребителско име: SIYAINA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-13 07:08:58
 102    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-15 20:15:23
 103    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-17 09:31:32
 104    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-02-17 20:07:47
 105    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-18 19:57:55
 106    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-19 06:55:13
 107    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-19 09:09:43
 108    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-21 20:37:03
 109    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-02-22 06:41:10
 110    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-23 15:16:30
 111    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-23 15:31:13
 112    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-23 19:40:55
 113    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-25 09:58:56
 114    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-03 16:17:23
 115    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-04 09:05:29
 116    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-06 19:18:18
 117    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-07 07:55:09
 118    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-07 19:23:25
 119    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-08 19:17:32
 120    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-09 14:52:27
 121    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-10 13:27:37
 122    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-10 17:14:18
 123    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-10 20:00:38
 124    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-03-11 09:20:25
 125    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-03-11 19:38:38
 126    SIYAINA, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-03-11 19:38:52
 127    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-12 11:05:12
 128    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-12 14:12:54
 129    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-13 08:02:33
 130    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-13 14:04:03
 131    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-13 15:19:28
 132    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-13 15:26:12
 133    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-14 13:07:40
 134    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-14 15:19:12
 135    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-14 18:41:55
 136    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-14 19:26:39
 137    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-15 15:24:13
 138    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-18 09:18:28
 139    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-18 10:21:35
 140    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-18 14:41:02
 141    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-18 14:54:34
 142    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-18 20:39:59
 143    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-19 06:40:45
 144    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-19 17:25:49
 145    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-21 16:47:32
 146    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-21 20:57:15
 147    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-22 13:44:49
 148    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-23 06:21:36
 149    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 21:09:33
 150    SIYAINA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-26 21:07:10