Резултати от игрите

Потребителско име: WORLD-L0VE, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  169 : 71  60    2021-01-30 00:19:38
 102  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  176 : 134  60    2021-01-30 00:32:43
 103  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  154 : 107  60    2021-01-31 20:41:47
 104  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  159 : 55  60    2021-01-31 21:29:52
 105  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  159 : 97  60    2021-01-31 21:38:46
 106  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  153 : 59  60    2021-01-31 21:44:53
 107  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  159 : 82  60    2021-01-31 21:53:53
 108  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  168 : 115  60    2021-01-31 22:03:13
 109  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  176 : 76  60    2021-01-31 22:12:00
 110  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  153 : 26  60    2021-01-31 22:19:29
 111  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 78  60    2021-01-31 22:27:27
 112  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> FGuser0186, FGuser0130  Победа  161 : 126  60    2021-01-31 22:37:43
 113  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  157 : 118  60    2021-01-31 22:45:50
 114  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  187 : 45  60    2021-01-31 22:52:41
 115  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 39  60    2021-01-31 23:04:11
 116  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  164 : 67  60    2021-01-31 23:17:27
 117  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  157 : 100  60    2021-01-31 23:26:09
 118  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  171 : 102  60    2021-01-31 23:34:56
 119  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 97  60    2021-01-31 23:46:19
 120  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  166 : 85  60    2021-01-31 23:55:55
 121  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  155 : 33  60    2021-02-01 21:22:07
 122  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 85  60    2021-02-01 21:56:11
 123  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  209 : 107  60    2021-02-01 22:05:38
 124  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  162 : 114  60    2021-02-01 22:15:17
 125  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  213 : 109  60    2021-02-01 22:24:24
 126  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  189 : 80  60    2021-02-01 22:32:38
 127  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 92  60    2021-02-01 22:40:59
 128  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  154 : 71  60    2021-02-01 22:49:26
 129  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  153 : 93  60    2021-02-01 23:00:13
 130  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  178 : 121  60    2021-02-01 23:10:48
 131  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  161 : 92  60    2021-02-01 23:17:43
 132  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  178 : 34  60    2021-02-01 23:25:22
 133  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  156 : 108  60    2021-02-01 23:34:09
 134  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  168 : 104  60    2021-02-01 23:40:45
 135  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  154 : 76  60    2021-02-01 23:50:20
 136  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  154 : 101  60    2021-02-02 21:54:59
 137  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  158 : 81  60    2021-02-02 22:02:02
 138  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  161 : 56  60    2021-02-02 22:09:26
 139  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  154 : 63  60    2021-02-02 22:17:11
 140  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 134  60    2021-02-02 22:27:21
 141  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  160 : 91  60    2021-02-02 22:36:42
 142  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  160 : 43  60    2021-02-02 22:43:52
 143  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  160 : 103  60    2021-02-02 22:51:34
 144  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  156 : 87  60    2021-02-02 23:01:45
 145  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  155 : 81  60    2021-02-02 23:09:26
 146  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  169 : 68  60    2021-02-02 23:17:13
 147  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  156 : 115  60    2021-02-02 23:26:23
 148  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  169 : 71  60    2021-02-02 23:38:07
 149  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  155 : 99  60    2021-02-02 23:46:43
 150  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  161 : 91  60    2021-02-02 23:56:01